NASZA MISJA

Haulieres Guidance & Advice – wskazówki i porady dla przewoźników – jest kluczem i podstwą filozofii firmy.

Długofalowym celem naszej działalności jest preferencja, faworyzowanie, zwiększenie prestiżu i bezpieczeństwa polskich firm transportowych na terenie Austrii i innych krajów w Europie.

Nowatorstwo i umiejętność reagowania na zmiany na rynku usług transportowych warunkują postęp, który otwiera drogę do wspołpracy z nowymi partnerami. Ciągły rozwój i postęp możliwe są tylko wtedy, kiedy istnieje zapotrzebowanie na dobra materialne, które muszą być transportowane z jednego punktu do drugiego. Będąc ogniwem ogromnej machiny gospodarczej, przy wykorzystaniu najnowszych metod organizacji pracy, technologii informacyjnej, pozostając w partnerstwie ekonomicznym ze znanymi europejskimi firmami, dysponujemy najlepszymi rozwiązaniami dotyczącymi zwiększenia profitów i bezpieczeństwa polskich firm transportowych w Europie.

Obecnie, ze względu na elastyczność, szybkość dostawy i stosunkowo niskie koszty, samochód ciężarowy jest atrakcyjną formą transportu. Dzięki w pełni zadowolonym przewoźnikom kontynuujemy swój rozwój.