Impressum

Siedziba firmy:

HGA Frachtvermittlung - Handel und Consulting GmbH
Felix-Slavik-Str 4/2/17
1210 Wien

Biuro:

Ungargasse 58/6
A-1030 Wien

Regon: FN 164477d
Sąd rejonowy: Handelsgericht Wien
NIP EU: ATU43902309

Bank:

Bank: Raifeissenbank Wienviertel Nordost eGenmbH
IBAN: AT45 3298 5000 0910 0223
BIC: RLNWATWWZDF

POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.hga.wien przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz serwis

Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Administratorem danych jest HGA GmbH w Austrii, 1030 Wien, Ungargasse 58,

Serwisy www.hga.wien zawierają odnośniki i linki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z ich polityką prywatności.

Warunki korzystania z naszych serwisów oraz polityka prywatności.

Jakie dane zbieramy o użytkowniku?

Podczas Twojej wizyty nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip, adres url, przeglądarka, itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp. Dane te wykorzystywane są w celu kontaktowym – sporządzeniu odpowiedzi na pytanie.

Jeżeli zapisałeś się do naszego newsletter-a lub w inny sposób zostałeś dodany do bazy subskrybentów wykorzystamy twoje dane w celu wysłania ci naszego newslettera.

Dane osobowe (imię, nazwisko, adres email) zbierane przez formularze służą wyłącznie do celów kontaktowych.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

W każdej chwili masz możliwość wypisania się z bazy subskrybentów bezpośrednio ze strony www.hga.wien lub odnośnika zawartego w stopce wiadomości przesłanej na twój adres email.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Serwis www.hga.wien wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one Twoją przeglądarkę oraz usprawniają działanie serwisu. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Mimo naszych najwiekszych staran zastrzegamy sobie jakąkolwiek odpowiedzialność prawną wynikającą z informacji na www.hga.wien , stronach towarzyszacych lub innych.

SZCZEGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Zleceniodawca winien przedłożyć Pełnomocnikowi wszystkie dokumenty niezbędne do zachowania wymaganych terminów w takim czasie, aby zapewnić Pełnomocnikowi wystarczająco dużo czasu na ich opracowanie, minimum 3 dni robocze. Przekazanie dokumentów jest uznawane każdorazowo za udzielenie zlecenia.
Zleceniodawca udziela niniejszym już teraz swojej zgody na prawo Pełnomocnika do zniszczenia wszystkich otrzymanych i/lub sporządzonych w ramach zlecenia dokumentów, a także wszystkich znajdujących się jeszcze u niego dokumentów, bez wcześniejszej konsultacji lub zawiadomienia, po upływie ustawowego okresu przechowywania. W razie wypowiedzenia pełnomocnictwa przed upływem tego okresu Pełnomocnik nie jest zobowiązany do przechowywania otrzymanych i/lub sporządzonych dokumentów.
Informacje udzielane telefonicznie nie podlegają odpowiedzialności. Pełnomocnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie przejętych zobowiązań w sposób umyślny lub wynikający z rażącego niedbalstwa. W takim przypadku mocodawca wyraża wyraźnie zgodę na to, aby wysokość zobowiązania odszkodowawczego Pełnomocnika za powstałą szkodę wraz ze szkodami pośrednimi i kosztami następczymi ograniczona była do wysokości pokrycia oznaczonego w zawartej przez Pełnomocnika umowie o zawodowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Roszczenia z tytułu gwarancji czy odszkodowania należy zgłaszać sądownie w okresie sześciu miesięcy od rozpoznania szkody, jednak najpóźniej w ciągu 36 miesięcy od zdarzenia, które spowodowało szkodę.
Pełnomocnik nie będzie podejmować żadnych czynności prawnych i prawniczych na rzecz Zleceniodawcy przed organami austriackimi. W przypadku postępowań sądowych Zleceniodawcy z udziałem organu austriackiego jako strony przeciwnej Pełnomocnik zgłasza swoją gotowość do udzielania informacji pełnomocnikowi procesowemu, umocowanemu przez Zleceniodawcę.
Podejmowane ew. drogą e-mailową zmiany merytoryczne są uznawane za oświadczenia ustne, w wyniku czego pracownicy Pełnomocnika nie ponoszą odpowiedzialności za niepotwierdzone na piśmie wiadomości e-mail. Pełnomocnik nie przejmuje również ryzyka i nie udziela żadnej gwarancji na terminowy, prawidłowy i kompletny odbiór wiadomości, danych i informacji drogą e-mailową lub faksową; dotyczy to zarówno przychodzącej, jak i wychodzącej korespondencji e-mailowej lub faksowej. W szczególności wysyłanie wiadomości e-mail lub faksowych do Pełnomocnika nie ma żadnych skutków względem zachowania terminów czy działania. Jeżeli Zleceniodawca wymaga szyfrowania przesyłanych rekordów danych, winien to wyraźnie ustalić na piśmie z Pełnomocnikiem w każdym pojedynczym przypadku, przy czym dodatkowe koszty ponosi Zleceniodawca.
Pełnomocnik jest uprawniony do umieszczania ogólnych i aktualnych informacji w związku z ustawą LSD-BG na stronie internetowej Pełnomocnika; zatem Pełnomocnik nie jest zobowiązany do osobnego przekazywania Zleceniodawcy w sposób ustny, telefoniczny czy pisemny aktualnych informacji lub wiadomości na temat nowelizacji ustawy LSD-BG. Brak dostępu do udostępnionych w internecie informacji nie upoważnia Klienta do dochodzenia lub uzasadniania w ten sposób powstania szkód pośrednich lub bezpośrednich. Przekazywanie informacji drogą faksową, e-mailową itd. nastąpi na życzenie Zleceniodawcy, który ponosi wyłączne ryzyko w tym zakresie. Wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu ewentualnych błędów w transmisji itp.
Ponadto Pełnomocnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany lub uzupełnienia przesłanych dokumentów przez osoby trzecie lub Zleceniodawcę, na które Pełnomocnik wyraźnie nie wyraził zgody. Zlecenie dotyczące doradztwa i reprezentowania w rozumieniu ustawy LSD-BG może zostać wypowiedziane zarówno przez Zleceniodawcę, jak i Pełnomocnika, z końcem każdego miesiąca kalendarzowego z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia nie obowiązuje, jeżeli Zleceniodawca pozostaje w zwłoce w regulowaniu należności rachunku z tytułu honorarium przez okres dłuższy niż jeden miesiąc. W razie zwłoki w płatności Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłacenia odnośnych kosztów upomnienia i opłat windykacyjnych powołanych do tego jednostek.
Ustala się w przypadku uzgodnienia honorarium godzinowego, iż podstawą rozliczenia honorarium będzie prowadzony przez Pełnomocnika rejestr czasu pracy, chyba że Zleceniodawca udowodni, iż taki wymiar czasu pracy nie miał miejsca. Roszczenia z tytułu honorarium są wymagalne natychmiast po otrzymaniu odnośnego rachunku. Niedozwolone jest kompensowanie roszczeń wzajemnych bez wyraźnej zgody Pełnomocnika. W razie zwłoki w płatności ustala się odsetki za zwłokę w wysokości 1% za każdy rozpoczęty miesiąc (z doliczeniem podatku VAT). Zapewnione rabaty/obniżki honorarium lub ryczałty nie stanowią podstawy prawnej do dochodzenia dalszych obniżek czy ryczałtów. Propozycje honorarium są wiążące wyłącznie w formie pisemnej. Odmienne postanowienia wymagają zachowania formy pisemnej.

Zmiany polityki prywatności:

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.