TRANSPORT INTERMODALNY ROLA

button.information

Jedną z najważniejszych i fundamentalnych zasad HGA i naszej wizji strategicznej na przyszłość, jest - Ochrona Środowiska!

Za redukcję emisji w wysokości 2.580.244 kg CO2 w latach 2015-2020 wdzięczne jest nie tylko w obecnym czasie nasze środowisko ale przede wszystkim wdzięczne będą nasze przyszłe pokolenia, które tak jak minione pokolenia chciałyby żyć w nieskażonej Przyrodzie.

Świadomość ochrony środowiska i zachowania go przy życiu dla naszych przyszłych pokoleń to podstawowe przykazanie dzisiejszych czasów.


ROLA - system transportu cięzarówki na platformie kolejowej

ROLA oszczędza koszty

ROLA oszczędza czas i nerwy

ROLA chroni środowisko

ROLA oznacza "Rolling Road, autostradę na kołach". Połaczenie transportu drogowego z kolejowym. W tym systemie transportu transportowane są kompletne zestawy ciężarówek (ciągnik z naczepą lub ciężarówka z przyczepą) przez odpowiednie odcinki trasy na pociągu kolejowym.

Ciężarówki są ładowane z terminałów przeładunkowych na specjalne platformy kolejowe i następnie przewożone koleją. Podczas podróży kierowcy ciężarówki mogą odpoczywać w specjalnych wagonach z leżankami i obsługą. Gdy ktoś mówi ROLA, oznacza to, że kierowca towarzyszy ciężarówce i ładunkowi, mówi się również, że jest to transport kombinowany lub intermodalny.

ROLA to jedyna możliwość najbezpieczniejszego transportu towarów ciężarówką przez austriackie Alpy, po najmniejszych kosztach i przy zachowaniu ochrony środowiska.

ROLA oszczędza koszty.

Przy ciągle wzrastającej cenie paliwa przejazd pociągiem przez Alpy przynosi nadzwyczajne oszczędności, wynikające z kosztów opłaty za autostradę, mniejszego zużycia samochodu, jego podzespołów i naczepy, jak również możliwość przewozu towarów do 44 t masy całkowitej – 4 t więcej niż transportem drogowym.

ROLA oszczędza czas i nerwy.

Przejazd pociągiem jest obecnie najbezpieczniejszym środkiem transportu. W systemie intermodalnym zachowane są najostrzejsze przepisy bezpieczeństwa. W czasie jazdy, kierowcy mogą odpocząć w wagonie ze specjalnie przystosowanymi miejscami do leżenia. Umożliwia to dotrzymanie: przepisowych czasów jazdy – pracy kierowcy, zakazów jazdy przez A-Tyrol lub zakazy świąteczne czy też uniknięcie stania w pochłaniających czas długich korkach. Samochód zmierza do celu bez straty czasu. Po odpoczynku w wagonie kierowcy bez stresu mogą jechać dalej.

ROLA chroni środowisko – wzrasta prestiż firmy transportowej

Mniej spalin w powietrzu, mniej zanieczyszczeń w naszych płucach, mniej konfliktów z prawem. Przejazd pociągiem jest najlepszą alternatywą przejazdu przez Alpy. Na każdym kroku czyhają problemy i utrudnienia, przeważnie wówczas, gdy kierowca nie zna języka obowiązującego w danym kraju. Zakaz jazdy ciężarówek – to ogromne utrudnienie w transporcie międzynarodowym przez Austrię, na które znaleźliśmy receptę!

ZALETY

Redukcja ilości zużycia paliwa, kilometrów i eksploatacji samochodu

Oszczędności wynikające z opłat za myto i innych opłat np. mosty, tunele itp.

Omijanie zakazów jazdy

Omijanie ograniczeń prędkości jazdy

Dotrzymywanie czasu jazdy kierowcy bez przestoju ciężarówki

Omijanie korków na drodze

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza

Zwiększony prestiż firmy w prezentacji publicznej

REZERWACJA MIEJSC I INFORMACJE OGÓLNE

wypełnij formularz i prześlij do nas mailem: rola@hga.wien

po rejestracji i wpłaceniu depozytu - możliwa telefoniczna rezerwujecja miejsc

potwierdzenie rezerwacji miejsc telefonicznie, mailem

kierowca musi koniecznie posiadać potwierdzenie pisemne rezerwacji lub znać jej numer

wyeliminowanie zakazów jazdy i kar za nadwagę = 44 to

rozliczenia rachunkiem zbiorczym, netto, bezprowizyjnie, 2 razy w miesiącu

Zapytanie