BEZPIECZEŃSTWO

ZAUFANIE

Firmy transportowe współpracujące z nami ufają nam i czują się bezpiecznie.

Wysyłając ciężarówkę w trasę międzynarodową przez Europę, przewoźnik boryka się z wieloma trudnościami:

brak ładunków

paliwo - złej jakości, bardzo drogie, duże zużycie

myto - problemy z urządzeniami, rejestracją, wysokie mandaty

wypadki - brak przedstawiciela, trudności językowe

kontrole techniczne - wysokie kary

kontrole wagowe - konieczność przeładunku

korki na drogach - duża strata czasu

czas pracy kierowcy - przyspieszenie jazdy ciężarówki

parkingi - trudności ze znalezieniem miejsca

zakazy jazdy - umiejętne ich omijanie

zanieczyszczenie środowika - certyfikaty oszczędności emisji CO2

nienajlepsza opinia wśród przewoźników krajów zachodnich

brak informacji o swoich kontrachentach

brak znajomości przepisów prawnych w danym kraju

mediacja w trudnych przypadkach

Nasi klienci powyższe problemy z naszą pomocą całkowicie wyeliminowali.

Zaufanie jakim darzą nas tysiące polskich firm transportowych, dziesiątki tysiący ich kierowców i ciężarówek, pozwala im na minimalizacje ryzyka, podwyższenie ich prestiżu, zwiekszenie profitu i całkowite poczucie bezpieczeństwa w Europie.

Zapraszamy do naszego grona zadowolynch klientów.

Zapytanie