News

1. Austria - dodatkowe zakazy 2024, 2. Blokowa odprawa ciężarówek, 3. EU - 30 dni termin płatności, 4. Decyzja Sądu - zwrot nadpłaconego myta w DE

przez Andrzej Adamczyk
03.04.2024

1. Federalne Ministerstwo Ochrony Klimatu, Środowiska, Energii, Mobilności, Innowacji i Technologii opublikowało kalendarz zakazów na rok 2024 w 93. rozporządzeniu z dnia 28 marca 2024 r.

TUTAJ jest Link do źródła Austria wprowadza dalsze ograniczenia dla pojazdów ciężarowych z przyczepami, w których suma najwyższej dopuszczalnej masy całkowitej obydwu pojazdów przekracza 7,5 to.

 • W dniach: 29 marca 2024 r. w godzinach 16:00–22:00, 30 marca 2024 r. w godzinach 11:00–15:00 oraz 25 kwietnia 2024 r. w godzinach 11:00–22:00 na autostradzie Inntal A 12 i autostradzie Brenner A 13 - jeśli miejsce docelowe jazdy pojazdu jest we Włoszech lub znajduje się w kraju, do którego jechać należy przez Włochy
 • We wszystkie soboty od 6 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. włącznie w godzinach od 7:00 do 15:00, jeśli cel podróży znajduje się we Włoszech lub w kraju, do którego trzeba jechać przez Włochy oraz w dniach 29 marca 2024 r. i 3 października 2024 r. od 12:00 do 22:00 oraz we wszystkie soboty od 6 lipca 2024 do 31 sierpnia 2024 od 7:00 do 15:00 w przypadku, gdy celem podróży są Niemcy lub kraj do którego trzeba jechać przez Niemcy i trzeba jechać autostradą Inntal A 12 i autostradą Brenner A 13
 • We wszystkie soboty od 6 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. włącznie w godzinach od 8.00 do 15.00 poza terenem zabudowanym w obydwu kierunkach na drogach:
  a) Loferer Straße B 178 z Lofer do Wörgl;
  b) Ennstalstrasse B 320 od kilometra drogowego 4500;
  c) Seefelder Straße B 177 na całym terenie;
  d) Droga Fernpass B 179 z Nassereith do Biberwier;
  e) Achensee Straße B 181 na całym terenie;
  f) Brenner Straße B 182 na całym terenie;
 • We wszystkie soboty od 29 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. włącznie w godzinach od 8:00 do 15:00 na autostradzie A 4 wschód od węzła Schwechat do granicy państwa Nickelsdorf w obydwu kierunkach, z wyjątkiem ruchu docelowego i źródłowego do i z dzielnic Neusiedl am See, Eisenstadt, okolice Eisenstadt, Rust, Mattersburg, Bruck an der Leitha, Gänserndorf i Korneuburg.

2. Blokowa odprawa ciężarówek w roku 2024 + 3 i 4 kwietnia dodatkowa odprawa blokowa w przypadku dużego ruchu

ASFiNAG, jako zarządca autostrady A 13 Brenner, musi w kwietniu 2024 r. przeprowadzić pilnie niezbędny przegląd konstrukcyjny mostu Lueg. Rozpoczęcie przeglądu zaplanowano na środę 3 kwietnia 2024 r. Na podstawie danych dotyczących ruchu za 2023 r. można wywnioskować, że spowoduje to odpowiednie korki. Aby zapewnić płynność ruchu na autostradzie A 13 Brenner w kierunku południowym, ruch będzie odbywał się Środa 3 kwietnia 2024 r. i czwartek 4 kwietnia 2024 r. od godziny 9:00 na przejściu granicznym Kufstein/Kiefersfelden w kierunku Innsbrucku. Blokowa odprawa zostanie przeprowadzona tylko w przypadku absolutnie niezbędnym.

Blokowa odprawa ciężarówek w roku 2024

Zgodnie z „kalendarzem blokowych odpraw ciężarówek” zatwierdzonym przez rząd tyrolski, w 2023 roku na przejściu granicznym Kufstein/Kiefersfelden przez 41 dni odbywały się odprawy blokowe dla samochodów ciężarowych. W pierwszej połowie 2024 r. zaplanowano 24 dni blokowych odpraw ciężarówek i kolejnych 16 dni na drugą połowę roku. Analizy wykazały, że w tych dniach należy spodziewać się szczególnie dużego natężenia ruchu ciężarówek, co będzie przyczyną dużych korków na Przełęczy Brenneskiej.

W ustalone dni Policja będzie od godziny 5:00 rano regulować (zwalniać) ruch w kierunku Innsbrucka na specjalnie wyznaczonym punkcie kontrolnym na autostradzie A12 w pobliżu Kufstein Nord, tak aby zachować bezpieczeństwo i płynność ruchu. Badania przepustowości dróg w dolinie rzeki Inn zaprojektowano w taki sposób, aby w godzinach pomiaru przez punkt kontrolny mogło przejechać maksymalnie 300 ciężarówek na godzinę.

Dosiertage 1. HJ LINK do PDF

Dosiertage 2. HJ LINK do PDF

3. Rozporządzenie Unijne w sprawie opóźnień w płatnościach

LINK do źródła informacji

Pytania i odpowiedzi: Rozporządzenie w sprawie opóźnień w płatnościach

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_23_4412

LINK do PDF

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych

LINK do PDF

Dokument roboczy:

STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA Z OCENY SKUTKÓW

w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych

W tym dokumencie znajdziecie Państwo odpowiedzi na nastepujące pytania i zagadnienia:

Ocena skutków dotycząca zmiany dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach (dyrektywy 2011/7/UE)

 • Na czym polega problem i dlaczego jest to problem na szczeblu UE?
 • Co należy osiągnąć?
 • Na czym polega wartość dodana podjęcia działań na poziomie UE (zasada pomocniczości)?
 • Rozwiązania
 • Jakie są poszczególne warianty działań służących osiągnięciu celów? Czy wskazano preferowany wariant? Jeżeli nie, dlaczego?
 • Wariant strategiczny 1: zapobieganie opóźnieniom w płatnościach
 • Wariant strategiczny 2: ułatwienie terminowych płatności
 • Wariant strategiczny 3: wzmocnienie mechanizmów dochodzenia roszczeń, zapewnienie uczciwych warunków płatności i wzmocnienie pozycji przedsiębiorstw.
 • Wariant preferowany.
 • Preferowany pakiet strategiczny: 1a+2a+3b
 • Jakie są opinie poszczególnych zainteresowanych stron? Jak kształtuje się poparcie dla poszczególnych wariantów?
 • Skutki wdrożenia preferowanego wariantu - jakie korzyści płyną z wyboru tego wariantu?
 • Jakie są koszty wdrożenia preferowanego wariantu (dla przedsiębiorstw i organów publicznych)?
 • Jakie są skutki dla MŚP i konkurencyjności? Skutki dla MŚP:
 • Wpływ na konkurencyjność:
 • Czy wystąpią inne znaczące skutki?
 • Proporcjonalność?
 • Działania następcze

4. Wyrok sądu administracyjnego w Kolonii z dnia 20.03.2024r. (sygn. akt 14 K 6556/20)

Opłaty za przejazd ciężarówkami muszą zostać częściowo zwrócone.

LINK do źródła informacji

Pobieranie opłat od samochodów ciężarowych w okresie od 1 października 2015 r. do 27 października 2020 r. było niezgodne z prawem w zakresie, w jakim w kalkulacji stawek opłat uwzględniono koszty policji drogowej. Sąd Administracyjny w Kolonii orzekł to 20 marca 2024 w wyroku i zobowiązał Republikę Federalną Niemiec do zwrotu opłat za przejazd oraz zapłaty odsetek od kwoty zwrotu. Firma transportowa domagała się od Republiki Federalnej Niemiec zwrotu uiszczonej opłaty za przejazd samochodem ciężarowym w wysokości udziału w kosztach policji drogowej powiększonej (tylko) o odsetki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 27 października 2020 r. W obecnym wyroku sąd podtrzymał pozew złożony po wydaniu negatywnej decyzji przez Republikę Niemiec. W uzasadnieniu podkreślono: Koszty policji drogowej nie mogły być uwzględniane w kalkulacji stawek opłat drogowych ze względu na wymogi dyrektywy UE w sprawie kosztów infrastruktury. Odpowiednie rozważania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Wyższego Sądu Administracyjnego w Münster, które orzekły już w tej sprawie za lata 2010–2011, podlegają w całości przeniesieniu na okres prawny. Błędne było także podejście do kosztów policji drogowej, ponieważ uwzględniało ono także koszty poniesione na realizację innych zadań policji. Sąd ustalił, że udział kosztów policji drogowej w okresie od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. wyniósł 5,86%, a w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 27 października 2020 r. – 4,44%. Republika Niemiec otrzymała termin 30 dni na złożenie apelacji od wyroku, o czym rozstrzygnie Wyższy Sąd Administracyjny w Münster. Numer aktu: 14 K 6556/20 Uwaga: Przed Sądem Administracyjnym w Kolonii toczą się kolejne sprawy, w których firmy spedycyjne żądają nie tylko udziału w kosztach policji drogowej, ale także pełnego zwrotu opłat za przejazd uiszczonych za różne okresy. Nie jest jeszcze jasne, kiedy te pozwy zostaną rozstrzygnięte.


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien