News

AT - Wyrok Sądu Kartelowego w Austrii - kary 17 mln Euro / DE - Nieoczekiwana zmiana miejsc - Ustawa MiLoG może być katastrofą dla niemieckiej branży spedycyjno-transportowej

przez Andrzej Adamczyk
27.01.2015

Witamy,

1. Wyrok Sądu Kartelowego w Austrii - ponad 17 milionów Euro – kara za kartel spedycyjny dla 30 spedycji.

Jak informowalismy już 01.11.2010 roku:
„jak podała prasa austriacka już w marcu 2010 roku ponad 40 spedycji austriackich brało udział w skandalu kartelu, polegającym na ustalaniu cen na przewozy drobnicowe.
Straty sięgają kilkudziesięciu milionów Euro.
Kartel został wydany przez jedną z największych spedycji europejskich, która brała w nim czynny udział. Spedycja ta jako świadek koronny została zwolniona z jakichkolwiek kar.
Prasa podaje, że Austriacki Urząd do Spraw Konkurencyjności zebrał już 36.000 stron aktów dowodów i wydał nakazy kar, które będą sięgać do 10% obrotów rocznych. O postępach w procesie będziemy informować.
Nałożone kary będą bardzo wysokie co zachwieje kondycje finansowe wielu austriackich spedycji”

Dnia 23.01.2015 roku Austriacki Urząd do Spraw Konkurencyjności: (LINK)
podał do publicznej wiadomości wyrok Sądu Kartelowego, z którego wynika, że na 30 firm zostały nałożone kary w wysokości ponad 17 milionów Euro , dokladnie 17.468.091,- €
Decyzje Sądu Kartelowego nie są jeszcze prawomocne.

2. Nieoczekiwana zmiana miejsc - Ustawa MiLoG może być katastrofą dla niemieckiej branży spedycyjno-transportowej

milog dwa rynki zmiana miejsc


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien