News

Uwaga ważne informacje! - Rejestracja emisji spalin ciągników siodłowych jeszcze przed pobraniem urządzenia GO-BOX

przez Andrzej Adamczyk
08.10.2015

Uwaga ważne informacje! - Rejestracja emisji spalin ciągników siodłowych jeszcze przed pobraniem urządzenia GO-BOX

Witamy,

Uwaga ważne informacje!
Rejestracja emisji spalin ciągników siodłowych jeszcze przed pobraniem urządzenia GO-BOX.
Podczas rozmowy z Administracją Dróg w Austrii ASFINAG AG zostaliśmy poinformowani o możlowości rejestracji emisji spalin ciągników jeszcze przed pobraniem urządzenia GO-BOX.
Najczęściej kierowca jadący pojazdem powyżej 3,5 tony do lub przez Austrię, który nie posiada jeszcze urządzenia GO-BOX lub juz posiada, ale zostały zmienione numery rejestracyjne lub właściciel, po wjeździe na terytorium Austrii pobiera urządzenie w systemie post pay (po przejechaniu) ewentualnie pre pay (przed przejechaniem) lub go wymienia.
Musimy pamiętać, aby do 14 dni od dnia pobrania urządzenia GO-BOX wysłać do Centrali Asfinag dokumenty potwierdzające klasę emisji spalin Euro, czyli podanie, kopie dowodu rerjstracyjnego i certyfikat emisji spalin.
Często Przewoźnicy zapominają wysłać dokumentacje lub wysyłają za późno – jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany grozi kara minimum 240,-€ i blokada urządzenia ze strony ASFINAG – urządzenie wydaje 4 krótkie sygnały dźwiękowe – należy zrobić opłatę za nieopłacony przejechany odcinek. Po przesłaniu dokumentów ASFINAG ma 24 godziny na rejestrację po czym wysyła na wskazany adres mailowy potwiedzenie – jeśli jest wszystko w porządku na potwierdeniu stoi litera K, oznaczając, że wszystkie dokumenty sa kompletne.

Lepszą metodą jest wcześniejsza rejestracja i przesłanie dokumentacji do Asfinag przed pobraniem urządzenia GO-BOX.
Kupując nowy ciągnik najlepiej razem z zamówieniem winiet ekologicznych w naszej firmie HGA zameldować ciągnik w Asfinag.
W przypadku zainteresowania zleceniem naszej firmie HGA rejestracji w Asfinag klasy emisji spalin nowozakupionego ciągnika należy w zamówieniu zaznaczyć TAK (pobrać formularz zamówieniowy na winiety ekologiczne i liste pojazdów można TUTAJ)
Formularz rejestracyjny emisji spali Euro można pobrać TUTAJ LINK
W tym przypadku na potwierdzeniu od Asfinag stoi litera C
Po rejestracji ciągnika w Asfinag można pobrać urządzenie GO-BOX do 6 miesiący.

Należy zwracać uwagę na sygnalizację dźwiękową urządzenia GO-Box
Sygnały dźwiękowe podczas przejazdu pod portalem opłat drogowych informują o tym, że doszło do transakcji między GO-Box a portalem

SYGNAŁ DŹWIĘKOWYZNACZENIE
1 krótki sygnał dźwiękowytransakcja prawidłowa (naliczenie opłaty drogowej na podstawie ustawionej liczby osi i zapisanej klasy emisji EURO)
2 krótkie sygnały dźwiękoweTransakcja prawidłowa (naliczenie opłaty drogowej na podstawie ustawionej liczby osi i zapisanej klasy emisji EURO). Należy jednak udać się do najbliższego punktu sprzedaży GO, w celu uzyskania dalszych wskazówek. Możliwe wskazówki: Środki na koncie Pre-Pay są prawie wyczerpane, konieczna jest zmiana danych, należy wymienić GO-Box lub też niektóre terminy wygasają.
4 krótkie sygnały dźwiękoweTransakcja nieprawidłowa Nie uiszczono opłaty. Opłatę drogową należy uiścić w punkcie dystrybucyjnym GO w ciągu 5 godzin i w odległości maksymalnie do 100 km; należy również zlecić odblokowanie GO-Box.
Brak sygnałuTransakcja nieprawidłowa Szczegółowe informacje znajdziesz w regulaminie opłat drogowych. W razie niejasności zasięgnij porady centrum obsługi ASFINAG Service Center.

Ważne: Sygnały dźwiękowe nie informują o nieprawidłowym ustawieniu osi.

Kontrola statusu GO-BOX
Jak należy sprawdzać status GO-Box
Wciśnij krótko załącznik urządzenia. Wyświetlacz pokazuje informacje o statusie:

WYŚWIETLACZ DLA STATUSUWYŚWIETLACZ DLA OSIZNACZENIE
Miga 1x na zielonoMiga 1x na zielonoGO-Box jest technicznie sprawny. Podczas przejazdu pod portalem opłat drogowych słyszalny jest pojedynczy ton.
Miga 4x czerwono lub wcaleBrak miganiaGO-Box działa nieprawidłowo. Nie należy wjeżdżać na drogi, na których obowiązuje opłata drogowa. Zgłoś się do najbliższego punktu sprzedaży GO. W razie potrzeby należy zapłacić nie odpisaną opłatę.
Miga 2x na czerwonoMiga 2x na zielonoGO-Box jest technicznie sprawny. Ostrzeżenie dla klientów stosujących Pre-Pay (zapłatę z góry): Posiadasz mniej niż 30 EUR środków. Należy czym prędzej doładować GO-Box.
Brak miganiaBrak miganiaGO-Box działa nieprawidłowo. Nie należy wjeżdżać na drogi, na których obowiązuje opłata drogowa. Zgłoś się do najbliższego punktu sprzedaży GO. W razie potrzeby należy zapłacić nie odpisaną opłatę.

Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien