News

Lipiec 2016 - 2 Biuletyn Informacyjny

przez Andrzej Adamczyk
18.07.2016

1. Węgry – Ustawa regulująca import, export i kabotaż EKAER – nowelizacja ustawy od 1 sierpnia 2016
TUTAJ – są ogólne informacje w jezyku polskim
Od 1.08.2016 wg nowelizacji ustawy EKAER obowiązkowi meldowania podlegac beda nie tylko pojazdy, które muszą płacić myto (pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony dmc)!
Obowiązkowi meldowania podlegac beda też wszystkie transporty towarów o niepodwyższonym ryzyku, przewożone pojazdami niepodlegającymi opłacie za myto (np. małe pojazdy ciężarowe do 3,5 to dmc), jeżeli ich masa całkowita przekraczy 3,5 tony.
Nowe zmiany ustawy EKAER umożliwiają dalsze sankcjonowanie zameldowanych towarów, których dane zostały fałszywie podane, jeżeli jest mniej transportowanego towaru niż zameldowano. W takim przypadku może być nałożona kara w wysokości 40% wartości zameldowanego towaru, ale w mniejszej ilości transportowanego. Przewoźnik zobowiązany jest zachować celną blombę, założoną przez (NAV) Celników lub Urzędników Podatkowych, aż do czasu zdjęcia jej przez upoważnionych do tego Urzędników NAV. Jeżeli plomba ulegnie uszkodzeniu, Przewoźnik zobowiązany jest zameldować niezwłocznie w Urzędzie Podatkowo-Celnym. Pojazd transportujący towar – za wyjątkiem, jeżeli transportowane są towary szybko psujące się lub żywe zwierzęta - może być tak długo zatrzymany przez organ kontrolny, aż do czasu uiszczenia opłaty za kare, jeżeli podmiot zobowiązany do zapłacenia tej kary nie posiada numeru podatkowego, oznaczenia identyfikacji podatkowej na Węgrzech i jego siedziba zameldowanej działalności, zamieszkanie lub pobyt jest w innym kraju niż na Węgrzech.

2. Zmiany na Węgrzech w procedurze i regułach opłat za podatek od pojazdów ciężarowych zameldowanych poza granicami Węgier.
Weszły już w życie z dniem 1 lipca 2016 na Węgrzech - zmiany w regułach i procedurze opłat podatku dla pojazdów ciężarowych zameldowanych za granicą.
Według Rozporządzenia Nr. 7001/2016 Węgierskiego Urzędu Podatkowego i Ceł (TUTAJ jest źródło Rozporządzenia w języku niemieckim) wynika, że z dniem 1 lipca 2016 wchodzą w życie zmiany w regułach i procedurze opłat podatku dla pojazdów ciężarowych zameldowanych za granicą.
Dotyczy - przewoźników lub spedytorów z obcego kraju, w przypadku konieczności posiadania zezwolenia na transport do-, z- lub przez terytorium Węgier, które połączone jest z opłatami podatkowymi za pojazd lub planują wykorzystanie takiego zezwolenia w przyszłości. Wysokość opłaty pozostaje bez zmian według prawa o podatku od pojazdów rozdział (1) § 15 LXXXII z roku 1991.
Zmianie ulega procedura zapłaty - minimum 10 dni przed dokonaniem pierwszej opłaty należy złożyć tylko i wyłącznie w formie papierowej, osobiście lub drogą pocztową w Urzędzie Węgierskim, wypełniony i podpisany formularz „T201”.
Kwotę opłaty należy dokonać na odpowiednie konto bankowe (dotychczas były to znaczki skarbowe) przynajmniej 2 dni przed wjazdem pojazdu na Węgry, jak też trzeba posiadać numer podatkowy wydany przez Urząd Węgierski. W przelewie należy podać w kolejności następujące dane: numer podatkowy nadany przez Urząd Węgierski, numer bierzący zezwolenia z podanym kodem kraju, numer rejestracyjny pojazdu, w przypadku „Loco” należy wpisać „L”, w przypadku tranzytu lub kraje trzecie należy wpisać „T”. Zapłata tego podatku musi być udokumentowana prawomocnym dokumentem, który w czasie całego transport na terenie Węgier i podczas kontroli musi być do dyspozycji razem z innymi dokumentami (wiarygodny dokument w formie papierowej lub elektronicznej na którym widnieje kwota, data, dane beneficjenta, dane nadawcy).
Zameldowanie musi być dokonane jednorazowo – mianowicie przed pierwszym wykorzystaniem zezwolenia, które podlega opłatom podatkowym. Kwotę podatku należy opłacić indywidualnie i każdorazowo za każdy przejazd pojazdu. Nie można dokonać przelewu dla kilku przejazdów razem.
Jako warunek wykorzystania ważnego, opodatkowanego (płatnego) zezwolenia na przejazd jest uiszczenie zapłaty przypisanej kwoty podatku.

3. Chory kierowca cieżarówki za granica – co robić?
W ostatnim miesiącu kilku polskich Przewoźników i ich kierowców, zgłosili sie do nas o pomoc w związku z pobytem kierowcy w szpitalu w Austrii.
Kilka pomocnych informacji!
Każdy kierowca powinien posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Jak podaje Wikipedia: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii. TUTAJ mozna znalesc dalsze informacje TUTAJ jest informacja jak wyrobić karte W Austrii – wystawienie Europejskej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bardzo ułatwione. Każdy obywatel Austrii, który jest ubezpieczony w jednej z Socjalnych Instytucji Ubezpieczeniowych i posiada taką karte, na jej drugiej stronie są wszystkie dane według dyrektywy UE i jest ona jednocześnie kartą do celów leczenia w całej Unii Europejskiej.

Dziękujemy za uwagę!

Zapraszamy do wspolpracy.

Serdeczne pozdrowienia

Andrzej Antoni ADAMCZYK

Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga-com.at

Programowanie i opracowanie graficzne – Norbert Piskorz
Informacja z 17.07.2016


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien