News

Podziekowanie za udzial w Konferencji TEGOBORZE - 2016 - BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM - Bezpieczny przewóz osób i rzeczy - 9-10 września 2016

przez Andrzej Adamczyk
16.09.2016

Witamy,
Chcielibyśmy serdecznie podziękować za wspólny udział w konferencji TEGOBORZE-2016 - BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM - Bezpieczny przewóz osób i rzeczy, która odbyła się 9-10 września 2016.
Dziękujemy organizatorom: Ogólnopolskiemu Związkowi Pracodawców Transportu Drogowego i Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Przewoźników Drogowych „Galicja" za zorganizowanie tej Konferencji – jak widzimy popularność Konferencji w Tęgoborzy ciągle wzrasta. Dużym czynnikiem wzrostu zainteresowania i popularności Konferencji jest jej przesypatyczna atmosfera, którą zauważyć można też na zdjęciach, jak również połączenie tematyki Konferencji z wypowiedziami zaproszonych gości, polityków, sponsorów, daje niezastąpioną wartość Przewoźnikom Transportu Drogowego w Polsce.

Dalsze informacje i zdjęcia (250) znajdą Państwo na stronie internetowej www.trans-sped-log.pl
Jak corocznie nasze wspólne spotkanie było okazją do inspirującej wymiany myśli i wzajemnego lepszego poznania się w branży transportu drogowego.

Szczególne podziękowania kierujemy do Polityków - którzy licznie przybyli na spotkanie. W jednej z wypowiedzi usłyszeliśmy, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski wydało rozporządzenia, aby Ambasady Polski na terenie Europy brały czynny udział w pomocy dla Polskich Firm Transportowych i pomagały im w problemach wynikłych poza granicami kraju – mamy nadzieję, że nie są to tylko ustne wypowiedzi i rzeczywiście Przewoźnicy znajdą prawdziwą pomoc, której tak bardzo potrzebują w obecnym czasie jak nigdy dotychczas.


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien