News

Biuletyn informacyjny HGA - grudzień 2016

przez Andrzej Adamczyk
14.12.2016

1. Francja – obowiązek posiadania winiety ekologicznej

Od kwietnia 2017 – francuskim gminom umożliwiono podejmowanie indywidualnej decyzji o wprowadzeniu strefy ekologicznej (zones a circulation restreinte). Przejazd przez deklarowaną strefę ekologiczną jest dozwolony tylko dla odpowiednich pojazdów, które zobowiązane są posiadać winietę ekologiczną. Dotychczas we Francji jest tylko 1 strefa ekologiczna w Paryżu.

2. Problem emigrantów i ich wybrane środki transportu w kierunku do Niemiec – apelujemy o wzmożoną kontrolę i ostrożność!

W związku z ostatnimi wydarzeniami, prosimy o pilną pomoc! W ostatnim czasie obserwujemy zwiekszoną frekwencję osób, które na pociągach towarowych bezprawnie próbują przedostać się z Włoch w kierunku Niemiec.
Mimo intensywnych kontroli przed odjazdem pociągu na wagonach ROLA może zdażyć się, że na wagonie pod ciężarówką leżą osoby.
Prosimy wydać dyspozycje Państwa kierowcom, aby dokładnie kontrolowali po przyjeździe pociągu na termial w Wörgl i przed zjazdem ciężarówki z platformy pociągu, czy nie ma na wagonie osób przed lub pod ciężarówką. Dziękujemy za Państwa pomoc!

3. Czy to następny cios przeciwko krajom, w których jest największa ilość firm transportowych w ruchu międzynarodowym?

Nowa „lista grzechów śmiertelnych” dla przewoźników – nowe opracowanie przez Unię Europejską 2017.
W Rozporządzeniu EG – 1071/2009 były zebrane wykroczenia przeciwko ogólnym przepisom jak np. manipulacja czasu pracy kierowcy, techniczne usterki, brak koncesji i inne. Od 1 stycznia 2017 lista ta otrzyma dodatkowe rozszerzenie w postaci nowego Rozporządzenia EU – 2016/403.
W regulacjach z roku 2009 były dość przejrzyste 7 grup wykroczeń, co w nowej regulacji w zalączniku 1 wersji z roku 2017 zebrane jest w 130 wykroczen, podzielonych na 12 grup i dodatkowo jeszcze, w niektórych grupach są dalsze podgrupy. Nowy katalog w stosunku do starego jest bardziej rozszerzony w opisach rodzaju i stopnia poszczególnych wykroczeń. Im wyższe wykroczenie w stosunku do potencjału ryzyka w zagrożeniu do ruchu dla innych użytkowników dróg lub w stosunku do konkurencji tym wyższa będzie wymierzona kara.
Nowa klasyfikacja ryzyka: od najmniejszego „serious infringement” w skrócie SI poprzez poważne wykroczenie „very serious infringement” VSI do bardzo poważnych wykroczeń „most serious infringement” MSI. Przekroczenie czasu pracy kierowcy o ponad 1 godzinę określone jest jako SI, nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia kontrolującego czas pracy kierowcy określone jest jako VSI, natomiast za brak urządzenia lub jego całkowite błędne zapisy wymierzona zostanie kara wedlug VSI.
Uwaga! będzie zagrożenie dodatkowych postępowań procedur administracyjnych w podsumowaniu odpowiednich okresów czasowych: w przypadku 3 SI na jednego kierowcę i w ciągu 1 roku daja 1 VSI, 3 VSI w ciągu 1 roku dają 1 MSI. Nałożone kary przy bardzo poważnych wykroczeniach prowadzą do wszczęcia postępowań procedur administracyjnych, które będą prowadzone w kraju, w którym firma jest zarejestrowana – przymusowe dodatkowe szkolenia kierowców i dalsze kontrole i sankcje dla firmy.

4. Zmiany w płacy minimalnej w Niemczech.

Pierwsza zmiana to wyższa kwota płacy minimalnej od 1 stycznia 2017 a mianowicie 8,84€ brutto.
Druga zmiana to modernizacja zameldowania drogą elektroniczną od 2017 – do tej pory zameldowanie odbywało się odpowiednim formularzem drogą faksową, co będzie w dalszym ciągu możliwe do 30.06.2017. Od 1 stycznia 2017 zameldowanie pracowników w Urzędzie Celnym w Niemczech może odbywać się już drogą elektroniczną www.meldeportal-mindestlohn.de co od 1 lipca 2017 będzie jedyną możliwością.

5. Bardzo wysokie kary na Węgrzech za jakoby brak płatności za myto, na niektórych odcinkach dróg.

Jak wynika z informacji napływających od naszych klientów coraz więcej firm transportowych w Polsce wykonujących transporty do-, z- lub przez Węgry otrzymały drogą pocztową mandaty za brakujące opłaty za myto. Co zrobić w przypadku otrzymania takiej przesyłki o mandacie?

  • w celu dokładnego zrozumienia należy pismo przetłumaczyć na język polski
  • jeżeli kara jest niesłusznie nałożona należy złożyć odwołanie
  • koniecznie dotrzymać terminu złożenia odwołania
  • zapłacić opłatę państwową przed złożeniem odwołania i dołączyć do odwołania kopie potwierdzenia płatności
  • odwołanie powinno wyjaśnić chronologicznie: czas, trasa i kwota wykupionego myta jak też data, czas i trasa pojazdu z udokumentowaniem według GPS (z wydruku GPS należy sporządzić dokument – opieczętować stemplem firmowym, wpisać miejscowość, datę i podpisać)
  • w odwołaniu należy koniecznie użyć słowa odwołanie

Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien