News

Placa minimalna w Austrii - aktualności i zmiany

przez Andrzej Adamczyk
29.12.2016

Płaca minimalna dla kierowców wykonujących kabotaż w Austrii obowiązuje już od wielu lat i od 1 stycznia 2015 roku w zaostrzonym zakresie! Wszystkie informacje na temat płacy minimalnej w Austrii i oddelegowaniu pracowników do pracy w Austrii, opublikowaliśmy już ponad 1,5 roku temu według strony internetowej: http://hga-com.at/index.php/pl/blog/item/266-kabotaz-regulacje-austria
Od 1 stycznia 2017 roku zmieniają się stawki wynagrodzeń o 2,7 % na korzyść pracowników zatrudnionych w Austrii w branży transportowo-spedycyjnej, które naturalnie obowiązują też kierowców z Polski wykonujących transport kabotażowy po Austrii.

TUTAJ jest link do publikacji, która została podpisana po negocjacjach i w porozumieniu Austriackich Związków Zawodowych (VIDA) i Austriackiej Izby Gospodarczej (WKÖ). Udostepniona publikacja „Kollektivvertrag für das Güterbeförderungsgewerbe, Kollektivvertrag für Arbeiter“ - to rodzaj umowy o pracę w której wyszczególnione są wszystkie regulacje między pracodawcą i zatrudnionym pracownikiem (kierowcą).

TUTAJ – jest link do dokumentu, który przedstawia zmiany na rok 2017 w zapisie nowej regulacji w stosunku do regulacji z roku 2015 (w roku 2016 nie było zmian)

Jak widzimy np. w Artykule XIII – wynagrodzenie dodatkowe za urlop i święta Bożego Narodzenia (w Austrii jest 14 wypłat w roku) – też muszą być uwzględnione w umowie o pracę, którą kierowca musi mieć w języku niemieckim ze sobą i naturalnie musi kierowca otrzymać zapłacone w przypadku wykonywania kabotażu w Austrii.
Dla przypomnienia – nie tylko kierowca musi mieć ze sobą odpowiednią umowę o pracę, otrzymać odpowiednie według prawa austriackiego wynagrodzenie i je udokumentować ale też musowo kierowcę zgłosić do Urzędu w Austrii o jego oddelegowaniu do pracy w Austrii.

TUTAJ jest link do zgłoszenia oddelegowania do Austrii w języku Polskim.

W analizie problematyki kabotażu w Austrii należy też koniecznie zapoznać się z przepisami regulującymi zatrudnienie pracowników (kierowców) z krajów tzw. trzecich, czyli tych, którzy nie są obywatelami krajów Unii Europejskiej. Jak wszyscy wiemy w Polsce w ostatnich kilku latach zostało zatrudnionych kilkadziesiąt tysięcy obywateli z Ukrainy.

Według ostatnich informacji wynika, że tylko nieliczna ilość firm budowlanych przestrzega prawa i przepisów, które regulują obowiązek meldowania i wynagrodzenia pracowników w przypadku oddelegowania do pracy w Austrii.

Przewoźnicy nie przestrzegają tych przepisów! Jak wynika z przeprowadzonych studiów na temat kabotażu w Unii Europejskiej, z którymi częściowo można zapoznać się na stronach internetowych: http://www.1truck.tv http://www.1truck.tv/index.php?id=22&item=795 (sprawozdanie z oficjalnej prezentacji studiów o kabotażu w Unii Europejskiej), wynika, że ponad 500 milionów Euro Austria traci na skutek nielegalnego kabotażu i zagrożone jest ponad 14.000 miejsc pracy w samej Austrii.

TUTAJ – jest więcej informacji na temat opublikowanych studiów kabotażowych! W całej Europie jest wiele tysięcy osób, które współpracują ze sobą wpisując numery rejestracyjne do aplikacji umożliwiającej śledzenie pojazdów czy wykonują kabotaż w danym kraju.

Uwaga!
Należy koniecznie szczegółowo zapoznać się z przepisami prawnymi w przypadku wykonywania kabotażu po Austrii. Od stycznia 2017 roku Ministerstwo Spraw Wewnątrznych w współpracy z Ministerstwem Spraw Socjalnych i Ubezpieczeniem Społecznym zapowiedziało wzmożone kontrole w Austrii.

Stan na 28.12.2016 - UWAGA wazne informacje w publikacji biuletyn informacyjnego LINK.
Mimo naszych najlepszych starań wszystkie powyższe informacje mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny i nie mają żadnych wiążących informacji prawnych – dlatego nie odpowiadamy za ewentualne szkody spowodowane użyciem tych informacji.

Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy do współpracy!

Andrzej Antoni ADAMCZYK

Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga-com.at

Programowanie i opracowanie graficzne – Norbert Piskorz
Informacja z 29.12.2016


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien