News

Od 1 stycznia 2017 płaca minimalna w Austrii - POWOŁANIE REPREZENTANTA

przez Andrzej Adamczyk
12.01.2017

Witamy,

1. Płaca minimalna w Austrii od 1 stycznia 2017.
Jak już informowaliśmy w ubiegły czwartek LINK z dniem 1 stycznia 2017 roku zmieniły się przepisy dotyczące zapobieganiu dumpingu płacowego i socjalnego, które dotyczą wszystkich kierowców oddelegowanych do pracy w Austrii w transporcie towarów i przewozie osób, dla wszystkich klas pojazdów, za wyjątkiem tranzytu.

2. Meldując oddelegowanie kierowców do pracy w Austrii formularzem zgłoszeniowym ZKO 3 ( link do formularza jest TUTAJ ), pierwszy problem pojawia się już w punkcie 2, który jest w celu wskazania osoby odpowiedzialnej za reprezentowanie firmy (najcześciej jest nim prezes lub właściciel firmy).
Istnieje możliwość wskazania innej osoby.
Co pisze w pomocy i wyjaśnieniu?: „MOŻNA dokonać przeniesienia tej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów tej ustawy na odpowiednią osobę, sporządzając dla niej pisemne ustanowienie odpowiedzialnego przedstawiciela na podstawie § 24 ust. 1 cyfra 1 austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (LSD-BG). Takie ustanowienie należy przesłać drogą elektroniczną razem z formularzem ZKO1-A i podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody ZKO1-Z. Dopiero po wpłynięciu ustanowienia do Centralnej Jednostki Koordynującej nabiera ono ważności (patrz odnośne objaśnienia Odpowiedzialny przedstawiciel ZKO2)

3. Dalszym problemem dla firmy transportowej, która oddelegowuje pracowników (kierowców) do pracy w Austrii w czasie wypełniania jest punkt 3 formularza ZKO 3.
Co pisze w pomocy i wyjaśnieniu?: „Osoba upoważniona do kontaktów. Należy wskazać osobę, która na podstawie § 23 austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (LSD-BG) jest zobowiązana do przechowywania dokumentacji (ogólnej) i udzielania informacji oraz odbierania doręczeń pocztowych (jako pełnomocnik dla doręczeń) - § 41 cytowanej ustawy. Uwaga:
Zasadniczo taka osoba jest zobowiązana do przechowywania obowiązkowej dokumentacji zgłoszeniowo-płacowej i okazywania jej na żądanie upoważnionych organów:

  • zgłoszenie oddelegowania ZKO3, oraz zgłoszenie (a) zmiany
  • dokumenty o dokonaniu zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego A1/E101 lub równoznaczne dokumenty, jak wniosek o wystawienie zaświadczenia i zaświadczenie właściwego zakładu ubezpieczenia społecznego sporządzone w języku niemieckim
  • o ile jest to konieczne, urzędowe zezwolenie na zatrudnienie dla pracowników oddelegowanych w państwie, którym pracodawca ma swoją siedzibę;
  • wyczerpujący wykaz dokumentacji płacowej/poświadczeń o wypłaceniu wynagrodzenia na podstawie § 22 ust. 1 austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (LSD-BG) w języku niemieckim, natomiast umowa o pracy może być sporządzona w j. angielskim (patrz punkt 7 dokumentacji płacowej)”

Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien