News

Płaca minimalna w Austrii według przepisów nowej Ustawy o zapobieganiu dumpingu płacowego i socjalnego, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017.

przez Andrzej Adamczyk
16.01.2017

Oddelegowanie kierowcy jako firmy jednoosobowej (kierowca który ma zameldowaną działalność gospodarczą, posiada koncesje na transport, nie ma zatrudnionych pracowników) do pracy w Austrii.
Dla firmy jednoosobowej, której siedziba jest w jednym z krajów unijnych i która sama (osoba) osobiście wykonuję pracę nie ma ograniczeń.
Nie jest też potrzebne pozwolenie o pracę (oprócz Chorwacji), jak też nie jest konieczne zameldowanie oddelegowania do pracy w Austrii – firma jednoosobowa jako osoba fizyczna z punktu prawnego nie może sama siebie oddelegować.
Samodzielni pracownicy, którzy wykonują pracę „umowa zlecenie“ (firma, w której jest jedna osoba-właściciel, na którą jest zameldowana firma i ta osoba sama tylko pracuje i wykonuje zlecenie) nie podlega obowiązkowi zameldowania się jako oddelegowany pracownik; nie podlega zameldowaniu formularzem ZKO3!

UWAGA!!!
Jeżeli dominuje uzależnienie gospodarcze lub osobiste, osoby wykonującej bezpośrednio pracę (firma jednoosobowa bez pracowników np. kierowca samozatrudniony) w stosunku do firmy zlecającej, wówczas określa się ją jako działalność niesamodzielną. W takim przypadku zależność ta jest podobna jak stosunek pracodawcy i pracownika i podlega procesowi oddelegowania i meldowania formularzem ZKO3.
Aby ocenić, jaki jest stosunek pracy w przypadku oddelegowania pracowników zgodnie z ustawą LDS BG, należy wziąć pod uwagę prawdziwe gospodarcze wynagrodzenie a nie sposób przedstawienia zależności na zewnętrz.

Posiadanie tylko uprawnień na prowadzenie działalności gospodarczej nie jest wystarczające (§2 Abs. 1 LDS-BG).

Firmy jednoosobowe i inne w przypadku wykonywania usług na terenie Austrii, które podlegają prawu działaności gospodarczej i które są reglamentowane w Austrii, podlegają obowiązkowi zameldowania w ministerstwie „Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft“ Dalsze informacje na zapytanie stawka@hga-com.at

Podsumowanie
Osoby pracujące na własny rachunek (indywidualni przedsiębiorcy, w szczególności firmy jednoosobowe) wykonujące samodzielnie i niezależnie usługi (umowa zlecenie) i niepodlegające żadnej gospodarczej lub osobistej zależności od klienta (zleceniodawcy) nie muszą meldować oddelegowania się do pracy w Austrii formularzem ZKO 3!
Czy dominuje zależność gospodarcza lub osobista w stosunku do klienta należy oceniać według prawdziwych realiów ekonomicznych stosunku pracy, między klientem i indywidualnym przedsiębiorcą.
Posiadanie jedynie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej nie wystarcza, aby określić czy jest to przedsiębiorstwo jednoosobowe w sensie Ustawy LSD-BG, które nie podlega obowiązkowi meldowania.
Decydującym jest prawdziwy stosunek gospodarczy pomiędzy przedsiębiorstwem a wykonującym usługę (kierowca). W tym przypadku należy zwrócić uwagę kto uiszcza opłaty socjalne za wykonującego usługę (kierowcę), czy jakiekolwiek podatki od wynagrodzeń przez przedsiębiorstwo są płacone, czy wykonujący usługę kierowca ma jednego lub wielu zleceniodawców (przedsiębiorstwa) i kto ponosi gospodarcze ryzyko np. do kogo należą środki transportu (kto jest właćcicielem ciężarówki)

UWAGA!
Jeżeli firma zameldowana jest na jednego z współmałżonków a drugi współmałżonek pracuje jako kierowca w firmie to musi być meldowany według ZKO3 jako oddelegowany do pracy w Austrii. Dalsze informacje na zapytanie stawka@hga-com.at

Mimo naszych najlepszych starań wszystkie powyższe informacje mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny i nie mają żadnych wiążących informacji prawnych – dlatego nie odpowiadamy za ewentualne szkody spowodowane użyciem tych informacji.

Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy do współpracy!

Andrzej Antoni ADAMCZYK

Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: stawka@hga-com.at

Programowanie i opracowanie graficzne – Norbert Piskorz
Informacja z 16.01.2017


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien