News

Emulator, wyłącznik Adblue - Austria zapowiada wzmożone kontrole techniczne połączone z kontrolą pomiaru emisji spalin w ciężarówkach!

przez Andrzej Adamczyk
24.01.2017

Emulator, wyłącznik Adblue - Austria zapowiada wzmożone kontrole techniczne połączone z kontrolą pomiaru emisji spalin w ciężarówkach!

Według piątkowej (20.01.2017) informacji austriackiego Ministerstwa „Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, TUTAJ jest LINK do źródła, zostały zapowiedziane jeszcze bardziej wzmozone, wszystkim nam znane juz nagminne kontrole techniczne ciężarówek nie tylko w punktach kontrolnych stacjonarnych, ale też w tzw. zmieniających swoje miejsce „mobilnych kontrolach technicznych” – kierowcy nazywają je „kombajnami” są to nowoczesne mobilne urządzenia diagnostyczne, które nieoczekiwanie przyjeżdżają na parkingi razem z obsługą wyszkolonych technicznie fachowców, prawników i policjantów, którzy w bardzo szybkim czasie mają możliwość diagnostyki dużej ilości ciężarówek.

W Austrii, oprócz stacjonarnych punktów kontrolnych (jest ich obecnie 13, TUTAJ jest LINK do adresów ) są dalsze tzw. mobilne samojezdne urządzenia do kontroli technicznej pojazdów, których prawdopodobnie jest około 15 – rzeczywista ilość urządzeń mobilnych jest nikomu nie znana. Podczas dotychczasowych kontroli technicznych ciężarówek sprawdzane były tylko najważniejsze układy mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a pomiar emisji spalin był pomijany.

Obecnie w procesie kontroli technicznej w Austrii dochodzi pomiar emisji spalin.

Uwaga!
Wielokrotnie miało miejsce w Austrii, że mimo wykroczenia kierowca nie musiał na miejscu płacić kary na poczet rozpoczętego postępowania administracyjno-karnego (jak bywa najczęściej), kara przyszła drogą pocztową do Polski. Jedna kara przychodzi do kierowcy i następna do firmy. Bardzo pomocna jest komunikacja z Policją lub innymi służbami kontrolnymi na miejscu w czasie bierzących kontroli i wyegzekwowanie od kierowcy dokładnego wyjaśnienia z jego podpisem (list z Urzędu z Austrii przychodzi po kilku miesiącach, kiedy kierowca już nie pracuje w firmie).

W ramach inicjatywy powołanej przez Ministra Transportu pana Jörg Leichtfried „Platforma bezpieczeństwa dla ciężarówek” rozpoczęły się na drogach w Austrii wzmożone kontrole emisji spalin ciężarówek. Kontrolne urzędzenia pomiarowe pozwalają na analizę spalin ciężarówki i stwierdzenie, czy wyniki są sprzeczne z rzeczywistą klasą spalin. Dodatkowo Urząd w Austrii Bundesanstalt für Verkehr (BAV) razem z Technicznym Universytetem w Wiedniu rozszerzają zakres swojej kompetencji z kontroli samochodów osobowych (jak było to dotychczas) na samochody ciężarowe. Manipulacja emisji spalin jest oszustwem i przynosi szkody dla środowiska, jak też zdrowia i taraz zostanie to ukrócone – powiedział Minister Jörg Leichtfried – poprzez kontrolę specjalnymi urządzeniami pomiarowymi będziemy sprawdzać teraz też i ciężarówki.

Kontrolowani będą nie producenci pojazdów tylko firmy spedycyjno-transportowe i ich ciężarówki.

Rygorystyczne zamierzenia organów kontroli w Austrii wynikają z aktualnych badań w Niemczech na temat manipulacji silników w ciężarówkach i ich układów spalania.
Jak wynika z dalszych źródeł, między innymi według tajnych poszukiwań badań telewizji niemieckiej ZDF i kontroli Policji w Niemczech zostało wykryte, że wiele firm spedycyjnych i transportowych używa specjalnych urządzeń (emulator, wyłącznik Adblue), które w silnikach dieslowych i ich ciężarówkach unieruchamiają wtryskiwanie substancji mocznikowej AdBlue, która neutralizuje emisję tlenków azotu. W ten sposób firmy te próbują oszczędzać koszty tankowania AdBlue. Modyfikacja silników odbywa się potajemnie w celu zachowania zalety tzw. „czystych pojazdów” - nie tracąc walorów podatkowych i zniżek w stawkach za myto. Straty finansowe dla Europy są bardzo wysokie nie wspominając o stratach w zanieczyszczeniu środowiska i zdrowia.

Media podają, że ponad 20% wszystkich ciężarówek, w większości z krajów byłego bloku wschodniego, posiadają nielegalne urządzenia (emulator, wyłącznik) deaktywacji wtryskiwania substacji AdBlue.

Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy do współpracy!

Ps. Płaca minimalna w Austrii – przypominamy, że możecie Państwo powołać firme HGA na REPREZENTANTA w Austrii w związku z nową ustawą o płacy minimalnej i meldunku oddelegowania kierowcy do pracy w Austrii w imporcie, eksporcie i kabotażu!
Uwaga - pierwsze kontrole miały już miejsce! W przypadku pytań dumping@hga-com.at

Andrzej Antoni ADAMCZYK

Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga-com.at

Programowanie i opracowanie graficzne – Norbert Piskorz
Informacja z 24.01.2017


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien