News

Aktualnosci - Placa Minimalna w Austrii

przez Andrzej Adamczyk
30.01.2017

Szanowni Państwo,

Urząd w Austrii pracuje na przystosowaniem procesów meldunkowych dla transportu.

Według ostatnich informacji, jakie otrzymaliśmy bezpośrednio ze źródła austriackiej placówki zarządzającej kontrolą płacy minimalnej przesyłamy aktualizację!

W punkcie 3 ZKO 3 - nie należy wpisywać pracowników biurowych firmy ani adresu firmy w Polsce.

W punkcie 4 wniosku ZKO 3 należy dla każdego zleceniodawcy wypełnić oddzielny wniosek (tak długo dopóki nie będzie aktualizacji wniosku meldunkowego dla transportów zbiorowych).

Punkt 5 wniosku ZKO 3 musi zgadzać się z punktem 8.

Duże uproszczenia w punkcie 6 wniosku ZKO 3.

W punkcie 8.13 należy wpisać czas pracy kierowcy w Polsce.

W przypadku jazdy „na pusto” kierowca podlega zameldowaniu ZKO 3 i musi otrzymać odpowiednie wynagrodzenie za pracę według austriackiego prawa płacy minimalnej.

Zameldowanie kierowcy ZKO 3 przed wjazdem do Austrii (rozładunek w Austrii), przed podjęciem ładunku (kabotaż lub wywóz) - meldunek przed wjazdem na miejsce załadunku.

Obowiązki dla Przewoźników nie zmienią się ze względu na nową ustawę o płacy minimalnej, natomiast Urząd w Austrii pracuje nad nowymi wnioskami zgłoszeniowym, które jak zostaliśmy poinformowani mają być dostosowane dla transportu.

Wiele ważnych odpowiedzi otrzymaliśmy też ze względu na obowiązki firm, które przewożą pasażerów.

Uwaga! Stawki dla kierowców podzielone są też ze względu na rodzaj pojazdów: jeżeli firma prowadzi transport towarów pojazdami do dmc 3,5 tony ma inne stawki godzinowe dla płacy minimalnej w Austrii, niż firma, która ma pojazdy ponad 3,5 tony dmc. Firmy przewożące pasażerów autobusami lub autokarami (wycieczki) mają jeszcze inne stawki. Samochody osobowe i taxi należą jeszcze do dalszej grupy.
Podsumowanie: w Austrii jest 4 różne umowy zbiorowe o płacy i warunkach zatrudnienia.

Niniejszym informujemy, że wszystkie firmy, które powołały naszą firme HGA na reprezentanta w Austrii otrzymali już szczegółowe informację dotyczące aktualizacji.

Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!

Andrzej Antoni ADAMCZYK

Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: stawka@hga-com.at

Programowanie i opracowanie graficzne – Norbert Piskorz
Informacja z 30.01.2017


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien