News

Płaca minimalna w Austrii – dalsze informacje

przez Andrzej Adamczyk
07.02.2017

Płaca minimalna w Austrii – dalsze informacje

Podsumowując miesiąc styczeń 2017 ze względu na problematykę nowego prawa płacy minimalnej w Austrii, dużej ilości przeprowadzonych rozmów telefonicznych i osobistych przez firmę HGA, chcieliśmy Państwu przekazać kilka wrażliwych punktów na które, wielu przewoźników nie może znaleźć wyczerpujących argumentacji i odpowiedzi.

1. Odróżnienie według prawa socjalnego w Austrii - pracownik, samozatrudnienie i przedsiębiorstwo.
Większość zatrudnionych kierowców w Polsce to pracownicy zatrudnieni na zasadzie umowy o pracę.
Nowe prawo o płacy minimalnej w Austrii jasno i wyraźnie mówi o zasadach wynagrodzenia i obowiązku meldowania dla kierowców zatrudnionych na umowę o pracę, jak też dla kierowców posiadających swoją własną ciężarówkę i zameldowaną swoją dzialalność gospodarczą (tzw. „prawdziwi” przesdiębiorcy niezależni - gospodarczo i osobiście).
Duży problem pojawia się w chwili, jeżeli kierowca posiadający inny "model zatrudnienia" niż powyżej, "wykonuje usługę" kierowania pojazdem.
TUTAJ jest LINK do tabeli z pytaniami i argumentami, które pozwalają odróżnić czy mamy do czynienia z pracownikiem (kierowcą) lub z „pseudo” przedsiębiorcą.
Według austriackiego prawa socjalnego, które w swoich założeniach jest bardzo restrykcyjne dla pseudo przedsiębiorstw, wynika, że zabronione są sposoby zatrudnienia pracowników (kierowców), wynikających z próby obejścia uiszczenia opłat socjalnych, podatkowych i innych, które należą się państwu i muszą być zapłacone.

2. Koszty w Austrii dla firmy zatrudniającej pracownika na warunkach umowy o pracę.
TUTAJ jest LINK do tabeli, według której można zapoznać się z kosztami jakie pracodawca w Austrii ponosi w przypadku zatrudnienia kierowcy. Dodatkowo w tabeli pokazane są koszty w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
W internecie jest wiele publikacji na temat decyzji sądów o karach dla firm transportowych w Austrii, które zatrudniały „pseudo” pracowników, kierowców tzw. uzależnionych gospodarczo.
Próby utrzymania się na rynku i dotrzymanie konkurencyjności w Europie nie powiodły się austriackim firmom transportowym ze względu na koszty w Austrii. W ostatnich latach większość austriackich firm transportowych w transporcie międzynarodowym zameldowało działalność gospodarczą w kraju sąsiedzkim, w którym koszty prowadzenia firmy są o wiele niższe niż w Austrii.
Czy nowe prawo płacy minimalnej w Austrii przyczyni się do pozytywnej regulacji i w jaki sposób? - odpowiedź i komentarz pozostawiamy znawcom i ekspertom z dziedziny transportu międzynarodowego.

3. Co mówi nowe prawo płacy minimalnej w Austrii o transporcie na potrzeby własne.
Czy musimy jako zakład produkcyjny, wysyłając swoich kierowców i ze swoim towarem do Austrii, płacić kierowcom płacę minimalną w Austrii i ich meldować?
Prawo mówi jednoznacznie że "nie" w przypadku "prawdziwego" transportu na potrzeby własne.
Niestety, różnie jest interpretowane pojęcie transport na potrzeby własne.
Z naszego doświadczenia ponad 20 lat wynika, że najczęściej brakuje argumentów i dokumentacji, aby umotywować odwołanie od decyzji sądu o karze, jeżeli odpowiedź na jedno z poniższych pytań jest "tak"
- czy jest licencja transportowa EU?
- czy ma sie swoja fabrykę lub zakład w Austrii?
- czy transportowane są wyroby gotowe?
- czy pojazd nie jedzie na pusto z powrotem?
- czy pojazd i kierowca jeździ z obcym towarem do innych krajów?
- czy transportowane towary podlegają warunkom handlowym incoterms?
- czy firma produkcyjna zarabia na transporcie (czy dolicza koszty transportu do wartości towaru)?

4. Minął styczeń 2017 - według austriackich przepisów o płacy minimalnej, każdy pracodawca musi zapłacić kierowcy odpowiednie wynagrodzenie.
Dla przykładu kierowca wjeżdżając na terytorium Austrii musi mieć ze sobą zaświadczenie o poborach z miesiąca stycznia 2017 (jeżeli był oddelegowany do pracy w Austrii) w języku niemieckim, na którym widoczna jest stawka minimalna, dodatki do stawki, ilość przepracowanych godzin w Austrii, dokumentacje czasu pracy lub inne.
Pracodawca musi udokumentować, że firma wypłaciła kierowcy odpowiednie wynagrodzenie, musi przekazać kierowcy potwierdzenie przelewu bankowego lub potwierdzenie wypłaty gotówką lub inne (jeżeli wynagrodzenie zostało wypłacone w PLN, kierowca musi mieć kopie przelicznika z danego dnia PLN na Euro)).
Kierowca musi mieć też ze sobą dokumenty (wydruki TACHO, notatki lub inne) potwierdzające jego czas pracy na terenie w Austrii.
Jeżeli pracodawca nie posiada reprezentanta w Austrii, meldując oddelegowanie kierowcy formularzem zgłoszeniowym ZKO3 w punkcie 3 musi wpisac dane kierowcy. Pracodawcy często popełniają błąd i wpisują osobę z biura w Polsce.

Uwaga! kierowca nie musi mieć ze sobą powyższej dokumentacji jeżeli firma posiada REPREZENTANTA na terenie Austrii!

5. Wedlug platformy Austriackiej Policji Gospodarczej www.entsendeplattform.at jest wiele instytucji w Austrii, w których kierowcy mogą dochodzić roszczeń płacy minimalnej. TUTAJ jest LINK do dokumentu, w którym widzimy wiele instytucji, do których mogą się udać kierowcy ze swoimi roszczeniami!

Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy do współpracy!

Andrzej Antoni ADAMCZYK

Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga-com.at

Programowanie i opracowanie graficzne – Norbert Piskorz
Informacja z 07.02.2017


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien