News

Nowelizacja Ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego w Austrii numer 44 – LSD-BG

przez Andrzej Adamczyk
24.05.2017

 Z doświadczenia reakcji ostatnich lat ze strony Europy Zachodniej w stosunku do Przewoźników ze Wschodu, nie oczekiwaliśmy i nie spodziewaliśmy się, że będą to duże zmiany i nowelizacje w Austrii.

Nowelizacja dotyczy:

 • 1 czerwca 2017 roku zostanie opublikowany nowy formularz meldunkowy tylko i wyłączne dla firm transportowych (TUTAJ jest LINK do obecnego formularza zgłoszeniowego – należy koniecznie meldować tym wnioskiem ZKO3 do końca dnia 31 maja 2017 i tak dlugo, aż nie zostanie udostepniony nowy formularz)
  Nowym formularzem zgłoszeniowym, który ma być opublikowany przez Ministerstwo Austriackie dnia 1 czerwca 2017 roku, o oddelegowaniu kierowcy do pracy w Austrii (kierowcy transportujący towary i osoby do- i powyżej 3,5 tony jak również np. piloci wycieczek lub opiekunowie itp. oprócz wyjątków, które są wyszczególnione w ustawie) przed wjazdem na terytorium Austrii, przed zmianą pojazdu itp. - trzeba będzie zameldować każdego kierowcę 1 raz na 6 miesięcy.
  W formularzu meldunkowym trzeba podać od 1 czerwca następujące dane:
  - informacje o pracodawcy
  - dane osobowe kierowcy (nazwisko i imie, data urodzenia, adres, numer ubezpieczeniowy, nazwę ubezpieczenia socjalnego, obywatelstwo)
  - dane reprezentanta na terenie Austrii
  - numery rejestracyjne pojazdu (w przypadku zmiany należy ponownie zameldować – też jeżeli mniej niż przed 6 miesiącami był meldunek)
  - wysokość stawki płacy, wyliczonej na podstawie austriackiego prawa o zatrudnieniu grupowym
  - początek rozpoczęcia pracy w firmie
  - rodzaj wykonywanej pracy – kierowca lub inny
  - dane dotyczące pozwolenia na pracę lub kopia pozwolenia – jeżeli jest potrzebne
 • Kierowca musi być meldowany każdorazowo w przypadku zmiany numerów rejestracyjnych, jeżeli kierowca przesiądzie się na inny pojazd – mimo, że był w ostatnich 6 miesiącach meldowany należy go zameldować powtórnie.
  Przy każdorazowej zmianie jest obowiązek meldowania - dane osobowe kierowcy i numery rejestracyjne pojazdu.
 • Obowiązek meldowania przed wjazdem do Austrii lub po zmianie pojazdu.
 • Z obowiązku płacy minimalnej zwoniony jest tranzyt przez Austrię.
 • W nowym formularzu nie musowo już podawać: zleceniodawcy, miejsca pracy i długość pobytu (pracy) na terytorium Austrii
 • Od 1 czerwca 2017 roku w pojeździe kierowca musi posiadać dokumenty w postaci papierowej lub elektronicznej (w czasie kontroli musi pokazać):
  - umowe o pracę według austriackiego prawa o zatrudnieniu grupowym w języku niemieckim lub angielskim (Arbeitsvertrag/Dienstzettel)
  - zaświadczenie A1
  - potwierdzenie oddelegowania do pracy w Austrii
  Nowelizacja Ustawy mówi, że w pojeździe kierowca nie musi posiadać dokumentów potwierdzających wynagrodzenie w czasie oddelegowania do pracy w Austrii – w tym przypadku może okazać się posiadanie reprezentanta na terenie Austrii bardzo dużą zaletą, który pomaga w przygotowaniu, kompletowaniu, przechowywaniu dokumentów i komunikacji z Urzędem w czasie kontroli – dlatego, że każdy kierowca lub inny pracownik ma prawo roszczeń w stosunku do pracodawcy w imię Ustawy o płacy minimalnej w czasie oddelegowania i może zwrócić się do jednej z kilkunastu instytucji z prośbą o konsultację i sprawdzenie prawidłowości wysokości stawki płacy, jaką kierowca otrzymał od pracodawcy w Polsce.
 • Ze względu na specyfikę meldunku o oddelegowaniu kierowcy do pracy w Austrii tj. podanie danych kierowcy i numerów rejestracyjnych, które łatwo jest kontrolować elektronicznie (kamery) - spodziewamy się zaostrzonych kontroli, zapytań o dokumentację wynagrodzenia i zwiększenie postępowań prawnych w przypadku niedotrzymania warunków ustawy o płacy minimalnej.

Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien