News

HGA - Biuletyn informacyjny lipiec 2017

przez Andrzej Adamczyk
03.08.2017

Witamy,

 1. Kontrole w Austrii – dokumentacja wykroczenia np. w postaci zdjęcia kierowcy, który telefonuje lub automatyczna kontrola winiet na autostradach i drogach szybkiego ruchu - proces postępowania administracyjno-karnego w przypadku wykroczeń.

  Z doświadczenia ostatniego roku wynika, że coraz to częściej Przewoźnik i kierowca z Polski musi sięgać do kieszeni po pieniędze, aby zapłacić za wykroczenia, które są wykrywane w Austrii na bardzo wiele sposobów – kilka z nich chcemy Państwu przybliżyć:

  TUTAJ jest LINK do strony internetowej, która pokazuje jak funkcjonuje automatyczna kontrola na autostradach w Austrii. W chwili, kiedy system wykryje brak winiety lub inne przewinienie kierowcy, kieruje zdjęcie tablicy rejestracyjnej pojazdu i zdjęcie kierowcy do procesu postępowania administracyjno-karnego, który w dalszym etapie przesyła kary i mandaty do właściciela pojazdu do Polski. Często właścicielem pojazdu jest firma leasingowa, która przekazuje karę użytkownikowi pojazdu lub odpisuje do Urzędu w Austrii kto użytkuje pojazd. Naturalnie na koniec postępowania kare musi zapłacic kierowca lub Przewoźnik. 

  TUTAJ jest LINK do strony internetowej, która mówi, że w Austrii odbywają się niezapowiedziane kontrole techniczne w różnych miejscach przez tzw. „mobilne urządzenia techniczne” inaczej zwane „kombajnami” jak je nazywają kierowcy. W jednym ze spotkań w Izbie Gospodarczej w Wiedniu została podana liczba takich urządzeń w Austrii, która mówi, że każdy z regionów, a jest ich 9 posiada 1 urządzenie mobilne do kontroli technicznej pojazdów.

  TUTAJ jest LINK, który mówi o ilości stałych punktów kontrolnych w Austrii na autostradach – jest ich 13.

  TUTAJ jest LINK do strony internetowej, która mówi, że w Austrii odbywają sie pomiary prędkości jazdy pojazdów na odpowiednich odcinkach. Są tutaj też podane te odcinki.

  UWAGA! – często zakładane są podobne urządzenia na odcinkach autostrad, na których są ograniczenia ruchu ze względu na remonty dróg!

  TUTAJ jest LINK do strony internetowej gdzie pokazana jest tzw. „niewidzialna waga” w jaki sposób niewidzialna dla kierowcy waga kontroluje ciężar pojazdów w czasie pełnej jazdy z podaniem czy pojazd jest przeładowany w wadze całkowitej jak też pozwala na określenie czy pojazd jest źle zaladowany (ze wzgledu na pomiary lewej i prawej strony)

 2.  

  Płaca minimalna w Austrii – sytuacja po nowelizacji - pierwsze postępowania administracyjno-prawne. TUTAJ jest LINK do jednego z dokumentów z Policji Finansowej wzywających do przedłożenia dokumentacji płacy minimalnej w Austrii!

  Z informacji naszych klientów, którzy powołali naszą firmę HGA do reprezentowania ich interesów w związku z płacą minimalna w Austrii i naszych interwencji podczas rutynowych kontroli na żywo wynika, że Policja kontroluje wszystkich kierowców w związku z prawem płacy minimalnej w Austrii. Jeszcze w pierwszych 3-5 miesiącach tego roku najczęściej kontrolowano czy kierowcy posiadają meldunek ZKO3 i wymagane dokumenty – obecnie po dokonanej przez Polcję kontroli rutynowej, rozpoczynane są postępowania administracyjno-prawne, w których pierwszym wezwaniem jest przedstawienie organom dokumentacji pracy i płacy minimalnej według nowej ustawy w Austrii o płacy minimalnej.

  Dalszym dużym problemem dla firm transportowych wynikającym z zatrudnienia personelu w biurze i kierowców jest brak reprezentanta na terenie Austrii w związku z płacą minimalną. Znajomość specyfikacji meldunku płacy minimalnej idzie w zapomnienie razem z odchodzącym pracownikiem, który meldował kierowców i prowadził dokumentacje. 

  W momencie, kiedy kierowca odchodzi z pracy i niekoniecznie polubownie jest też dużym problemem dla Przedsiębiorcy – można mieć tylko nadzieję, że kierowca nie będzie miał żadnych roszczeń jeżeli wynagrodzenie było mniejsze niż przewiduje prawo płacy minimalnej w Austrii. 

  UWAGA – przepisy regulujące zatrudnienie obcokrajowców w Austrii mówią, że zatrudniony z tzw. kraju trzeciego nie z EU np. kierowca z Ukrainy musi posiadać najpierw uregulowany pobyt – musi posiadać zameldowanie na terenie Austrii na pobyt stały (pobyt czasowy nie wystarcza) i zezwolenia na pobyt w postaci wizy. Posiadając pozwolenie na pobyt i stałe zameldowanie, dopiero w następnym etapie można zwrócić się o pozwolenie na pracę, które wytawiane jest na odpowiedni okres. Dopiero po spełnieniu tych wszystkich 3 wymogów: pozwolenie na pobyt, zameldowanie i pozwolenie na pracę, pracownik może zostać zameldowany w kasie chorych (1 dzień wcześniej przed rozpoczęciem pracy). 

  Bardzo rygorystyczne przepisy o pozwoleniu na pobyt i zatrudnieniu obcokrajowców w Austrii tłumaczą szczegółowe kontrole i kary w Austrii dla Przewoźników z Polski, którzy zatrudniają obcokrajowców bez konieczności posiadania w/w dokumentów i pozwoleń. 

  Z wypowiedzi jednego z przodujących Przewoźników w transporcie międzynarodowym z siedzibą w Polsce wynika, że w ostatnim czasie rozpoczęły się debaty i dyskusje – czy obcokrajowiec (kierowca) może wykonywać prace tylko na terytorium Polski czy może też być np. oddelegowany do pracy na teren Austrii lub innego kraju Unijnego. Pierwsi Przewoźnicy otrzymali już negatywne odpowiedzi z ZUSów w związku z prośbami o wystawienie dokumentu A1 z argumentacją, aby udokumentować zameldowanie na stałe jak też prawo do pobytu w Polsce i udowodnić, że pobyt ten ma wiele wspólnego z tzw. osiedleniem się. 

  Dla przypomnienia kierowca nie może być oddelegowany do pracy w Austrii bez dokumentów: A1, ZKO3, umowy o pracę, wizy pobytowej, zezwolenia na pracę i naturalnie dokumentacji płacy minimalnej według nowych przepisów.  

 3.  Węgry – UWAGA! - niezapłacone kary, nie tylko za autostrady ściągane są w automatycznych potrąceniach z refundacji podatku VAT przez Urząd Skarbowy na Węgrzech!

 4. Austria – UWAGA! – VAT refundowany jest dla pojazdów poniżej 3,5 tony, tylko i wyłącznie z kosztów pojazdów, które są na liście tzw. pojazdów uprzywilejowanych podatkowo – jak wynika z ostatnich szczegółowych kontroli Urzędu Skarbowego w Austrii.


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien