News

HGA Biuletyn Informacyjny sierpień 2017 - ważne informacje

przez Andrzej Adamczyk
18.08.2017

Bardzo nam miło w tak pięknym pogodnym czasie urlopowym pisać do Państwa i przekazać kilka ważnych informacji:

1. Maksymalne dopuszczalne obciążenia na osie w UE w ruchu międzynarodowym.

Wieleokrotnie w ciągu roku otrzymujemy od naszych klientów skargi i zażalenia w stosunku do Organów Kontrolujących w Austrii w związku z kontrolami wagowymi jak też technicznymi połączonymi z ważeniem pojazdu, na temat kar za niedociążenie na oś napędową.

TUTAJ jest źródło ustawy DYREKTYWA RADY 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym.

Załącznik nr. 1 - MAKSYMALNE CIĘŻARY I WYMIARY ORAZ PODOBNE PARAMETRY POJAZDÓW
Punkt 4.1 - wszelkie pojazdy
Ciężar przenoszony przez oś napędową lub osie napędowe pojazdu lub zestawu pojazdów nie może być niższy niż 25 % rzeczywistej masy calkowitej pojazdu lub zestawu pojazdów, jeżeli poruszają się w ruchu międzynarodowym

2. Lista szybko psujących się artykułów żywnościowych, które można transportować w czasie zakazów jazdy w Austrii.

TUTAJ jest źródło do DZIENNIKA USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 maja 2015 r. Poz. 667 Umowa o międzynarodowyc przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), przyjęta w Genewie dnia 1 września 1970 r.
TUTAJ jest źródło do dokumentu (według Austriackiej Izby Przewoźników w Wiedniu) szybko psujących się artykułów żywnościowych, które wyjęte są z zakazów jazdy w dni świąteczne, weekendowe i inne dodatkowe dni objęte zakazem jazdy w Austrii.

UWAGA!
W naszym doświadczeniu jak też w internecie można znajeść wiele przykładów na temat kar nałożonych na kierowców i ich pracodawców, którzy transportowali towary, ktore były jakoby na liście szybko psujących się artykułów żywnościowych.
Nie tylko należy koniecznie połączyć 2 powyższe dokumenty i według nich wykonywać transport szybko psujących się artykułów żywnościowych, ale przede wszystkim należy dokładnie interpretować artykuł żywnościowy szybko psujący się – jak np. produkty, których data spożycia jest ponad 1 miesiąc - nie jest zaliczany do artykułów żywnościowy szybko psujących się.
Inny przykład to „zbiorówka” różnych towarów – niestety najcześciej podlega nałożeniu kary.

W przypadku braku pewności, że załadowane towary można transportować w czasie objątym zakazem na terenie Austrii, najlepiej jest zapytac pisemnie jednostki tzw. BH Bezirkshauptmanschaften w Austrii, które odpowiadają pisemnie na wysłane zapytania.

Chątnie pomożemy Państwu w sformułowaniu zapytania, przetłumaczeniu na język niemiecki i wysłaniu zapytania do odpowiedniego urzędu w Austrii.


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien