News

Digitalna (elektroniczna lub cyfrowa) wnieta w Austrii

przez Andrzej Adamczyk
15.11.2017

Witamy,

Digitalna (elektroniczna lub cyfrowa) wnieta w Austrii - opłaty za autostrady i drogi szybkiego ruchu dla pojazdów do 3,5 tony bez konieczności naklejenia na szybę.

Dotychczas obowiązywała tylko winieta na autostrady i drogi szybkiego ruchu, którą trzeba było przykleić na szybę dla pojazdów do 3,5 tony (dla pojazdów powyżej 3,5 tony trzeba uiścić opłatę myta poprzez urządzenie GO-BOX).

Od 8 listopada 2017 roku Austriacka Administracja Dróg Asfinag wprowadziła też możliwość zakupu winiety digitalnej, którą można zakupić w sklepie internetowym www.asfinag.at lub poprzez aplikacje.

Od końca listopada 2017 winietę do naklejenia na szybę za opłaty za drogi w Austrii w kolorze czerwonym można będzie zakupić w 6.000 punktach w Austrii i poza granicami. Ważność winiety rocznej do naklejenia na szybę lub dygitalnej rozpocznie się od 1 grudnia 2017.

Winieta roczna 2017 jest ważna do 31.01.2018.

Digitalizacja i kontrola procesów przemysłowych, gospodarczo-administracyjnych czy ruchu drogowego jest w Austrii bardzo zaawansowana.

W lecie tego roku 2017 pisaliśmy w naszym biuletynie informacyjnym o systemach kontrolnych tutaj jest link

Z doświadczenia ostatnich kilku miesięcy wynika, że doszły dalsze systemy kontroli i egzekwowanie kar w Austrii:

  • precyzyjna kontrola digitalna winiet ekologicznych dla pojazdów powyżej 7,5 tony w Tyrolu w Austrii – kara 300,-€ za brak winiety
  • kontrola numeru rejestracyjnego pojazdu i nazwiska kierowcy w związku z meldunkiem oddelegowania kierowcy do pracy w Austrii
  • digitalna kontrola prędkości tzw „Sektion Controll” (kontrola sekcyjna) kary w zależności od prędkości – powyżej 10% od 35-70€
  • kontrola numeru rejestracyjnego pojazdu i weryfikacja w banku danych czy pojazd posiada winietę na autostradę – digitalna winieta. Kara 120,-€ ma być egzekwowana.

Uwaga – jeżeli winietę zakupuje osoba prywatna wówczas jest ważna dopiero po 18 dniach od zapłaty.
W przypadku jeżeli kupuje przedsiębiorstwo wówczas jest ważna zaraz po zakupie!

Zapewne w niedalekiej przyszłości doczekamy się kontrolowania tachografu kierowcy przez Policje w czasie jazdy – jak domaga się Austriacka Izba Gospodarcza działu Transportu Drogowego? Komentarz pozostawiamy dla specjalistów!

Tel.: +43 1 972 30 15 E-Mail:


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien