News

Ograniczenia w ruchu drogowym w Tyrolu w Austrii + Winieta digitalna w Austrii

przez Andrzej Adamczyk
15.11.2017

Witamy,

1. Blokowa odprawa pojazdów ciężarowych w maksymalnej częstotliwości do 250-300 pojazdów w ciągu 1 godziny – nowe regulacje w Tyrolu w Austrii na autostradzie na Przełęczy Brennerskiej.

2. Digitalna (elektroniczna lub cyfrowa) wnieta w Austrii - opłaty za autostrady i drogi szybkiego ruchu dla pojazdów do 3,5 tony bez konieczności naklejenia na szybę.

1. Blokowa odprawa pojazdów w maksymalnej częstotliwości do 250-300 ciężarówek w ciągu 1 godziny – nowe regulacje w Tyrolu w Austrii na autostradzie Przełęczy Brennerskiej.

Jak wynika z wypowiedzi Wojewody (Landeshauptmann) Rządu Regionu Tyrolu w Austrii Günther’a Platter’a zostanie wprowadzona kontrolowana przepustowość ciężarówek w przejeździe przez Przełęcz Brennerską – tutaj jest link do źródła i tutaj jest 2 link.

W roku 2018 zostanie zamknięta przepustowość autostrady na Przełęczy Brennerskiej do ponad 20-30 dni – przy maksymalnej przepustowości do 250-300 ciężarówek na godzinę.

Już w tym roku mieliśmy 3 przakłady odprawy blokowej (są zapowiedziane dalsze np. na 9 grudnia 2017) – wygląda to tak, że Policja stoi na granicy w Kufstein’ie liczy czas i liczbę przejechanych pojazdów i jeżeli przejedzie więcej niż 250-300 cieżarówek (w zależności od ilości innych samochodów) wówczas wszystkie inne ciężarówki zatrzymuje i muszą czekać aż minie 1 godzina – po czym powtarza się procedura.

Nic dziwnego, że Region Bawarii w Niemczech nie zgadza się i krytykuje pomysły Pana Günther’a Platter’a – przed granicą austriacką w Bawarii autostrada będzie całkowicie zablokowana i będą się tworzyć niesamowite korki – tutaj jest link do źródła.

Ograniczenia w Tyrolu spowodowane są dużym wzrostem ilości przejazdu ciężarówek - rocznie przejeżdża ponad 2 miliony pojazdów do 40 ton.

Według pana Platter’a Unia Europejska niesprawiedliwie traktuje Austrię i politykę ruchu drogowego, gdzie dla Szwajcarii jako kraju nie UE kompromisowo wyznaczyła granicę tylko 650.000 ciężarówek w ciągu roku w tranzycie. Ze względu na mniejsze koszty w ciągu roku przejeżdża przez Tyrol ponad 800.000 ciężarówek zamiast przez Szwajcarię. W planach jest ograniczenie ruchu w tranzycie przez Tyrol do roku 2030 do maksymalnie 1 miliona ciężarówek.

Dotychczasowo wprowadzone ograniczenia jak np. „sektoralny zakaz jazdy” niewiele dały i zanieczyszczenie powietrza w Tyrolu jest w dalszym ciągu za wysokie. Prawo o sektoralnym zakazie jazdy przez Tyrol odstąpiło z zakazu dla pojazdów Euro 6. Jednak w obecnej sytuacji trudno jest jednoznacznie powiedzieć czy nie zostanie wprowadzony sektoralny zakaz jazdy też dla pojazdów Euro 6, jeżeli wprowadzenie regulacji ograniczenia ruchu poprzez blokową odprawę nie przyniosą poprawy w zanieczyszczeniu powietrza.

Uwaga! Piątek 8 grudnia 2017 to dzień świąteczny w Austrii - zakaz jazdy w całej Austrii. Przypominamy, że w przypadku posiadania potwierdzenia rezerwacji na pociągu RoLa można dojechać do terminalu bez względu na zakazy – www.rola.at

2. Digitalna (elektroniczna lub cyfrowa) winieta w Austrii - opłaty za autostrady i drogi szybkiego ruchu dla pojazdów do 3,5 tony bez konieczności naklejenia na szybę.

Dotychczas obowiązywała tylko winieta na autostrady i drogi szybkiego ruchu, którą trzeba było przykleić na szybę dla pojazdów do 3,5 tony (dla pojazdów powyżej 3,5 tony trzeba uiścić opłatę myta poprzez urządzenie GO-BOX).

Od 8 listopada 2017 roku Austriacka Administracja Dróg Asfinag wprowadziła też możliwość zakupu winiety digitalnej, którą można zakupić w sklepie internetowym www.asfinag.at lub poprzez aplikacje.

Od końca listopada 2017 winietę do naklejenia na szybę za opłaty za drogi w Austrii w kolorze czerwonym można będzie zakupić w 6.000 punktach w Austrii i poza granicami. Ważność winiety rocznej do naklejenia na szybę lub digitalnej rozpocznie się od 1 grudnia 2017.

Winieta roczna 2017 jest ważna do 31.01.2018.

Digitalizacja i kontrola procesów przemysłowych, gospodarczo-administracyjnych czy ruchu drogowego w Austrii jest bardzo zaawansowana.

W lecie tego roku 2017 pisaliśmy w naszym biuletynie informacyjnym o systemach kontrolnych tutaj jest link

Z doświadczenia ostatnich kilku miesięcy wynika, że doszły dalsze systemy kontroli i egzekwowanie kar w Austrii:

  • precyzyjna kontrola digitalna winiet ekologicznych dla pojazdów powyżej 7,5 tony w Tyrolu w Austrii – kara 300,-€ za brak winiety
  • kontrola numeru rejestracyjnego pojazdu i nazwiska kierowcy w związku z meldunkiem oddelegowania kierowcy do pracy w Austrii
  • digitalna kontrola prędkości tzw „Sektion Controll” (kontrola sekcyjna) kary w zależności od prędkości – powyżej 10% od 35-70€
  • kontrola numeru rejestracyjnego pojazdu i weryfikacja w banku danych czy pojazd posiada winietę na autostradę – digitalna winieta. Kara 120,-€ ma być egzekwowana.

Uwaga – jeżeli winietę zakupuje osoba prywatna wówczas jest ważna dopiero po 18 dniach od zapłaty.
W przypadku jeżeli kupuje przedsiębiorstwo wówczas jest ważna zaraz po zakupie!

Zapewne w niedalekiej przyszłości doczekamy się kontrolowania tachografu kierowcy przez Policje w czasie jazdy – jak domaga się Austriacka Izba Gospodarcza działu Transportu Drogowego! Komentarz pozostawiamy dla specjalistów!

Tel.: +43 1 972 30 15 E-Mail:


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien