News

MYTO HU-GO na Węgrzech - Nowość opłata POST PAY - Nowa regulacja nakładania mandatów

przez Andrzej Adamczyk
05.12.2017

Witamy,

1. Nowa regulacja kar za myto na Węgrzech.

2. Nowość - POST PAY – rozliczanie urządzeniem HU-GO myta na Węgrzech w systemie POST PAY po przejechaniu.

1. Od 12 listopada 2017 obowiązuje nowa regulacja naliczania kar za brak opłat za myto na Węgrzech.

Węgierski sytem kontroli opłat HU-GO jest nowoczesnym sytemem, który jest w stanie błyskawicznie wykryć czy przejeżdżający pojazd korzystający z płatnej drogi uiścił odpowiednią opłatę.

Kary, jakie przewidywał system kontrolny na Węgrzech były bardzo wysokie i jednakowe dla wszystkich pojazdów, które zostały zidentyfikowane, że nie opłaciły myta. Jeżeli kierowca po wjeździe na drogę zorientował się, że nie uiścił opłaty nie mógł tego już dokonać.

Nowelizacja prawa reguluje problematykę kar za świadome lub nieświadome (np. brak środków na koncie) korzystanie z płatnych dróg i uchylanie się od opłaty za myto. Nowe rozporządzenie przewiduje odpowiednie wysokości kar według 3 relacji czasowych i umożliwia w ciągu krótkiego czasu dokonanie korekty płatności w celu uniknięcia wyższej kary.

Funkcje ostrzegawcze systemu elektronicznego HU-GO mogą w tym przypadku być bardzo pomocne. Po aktywowaniu tej funkcji w przypadku wykrycia braku autoryzacji opłaty za myto system wysyła natychmiast informację do użytkownika.

Zmienione rozporządzenie dzieli wysokość grzywny według zasady szybkości reagowania w następujących kategoriach:

  • Minimalna grzywna, jeśli po wykryciu przez system niezgodności, uregulowanie opłaty nastąpi w ciągu pierwszych dwóch godzin.
  • Podstawowa grzywna, jeśli system wygeneruje nieprawne korzystanie z drogi przez pojazd między 2 - 4 godzinami po pierwszym notowaniu nieprawidłowości
  • Podwyższona grzywna, jeśli system wygeneruje nieprawne korzystanie z drogi przez pojazd między 4 – 8 godzinami po pierwszym notowaniu nieprawidłowości

Kategorie kar zostały określowe ze względu na kategorie pojazdu, wykroczenia i limitów czasowych:

Kategoria pojazduCzas od momentu wykrycia
nieprawidłowości
0-120 minut
Czas od momentu wykrycia
nieprawidłowości
121-240 minut
Czas od momentu wykrycia
nieprawidłowości
241-480 minut
Brakująca płatność od
początku trasy (wjazd na drogę płatną bez wykupu myta)
J2100 EUR300 EUR467 EUR
J3117 EUR333 EUR500 EUR
J4133 EUR367 EUR550 EUR
Zaniska opłata ze
względu na nieodpowiednią płatność, ze względu na inną klasę pojazdu, lub inną
kategorię emisji spalin
J280 EUR240 EUR367 EUR
J393 EUR267 EUR400 EUR
J4120 EUR293 EUR450 EUR
Urządzenie OBU znajduje
się na liście urządzeń zabronionych
J2100 EUR300 EUR467 EUR
J3117 EUR333 EUR500 EUR
J4133 EUR367 EUR550 EUR

TUTAJ znaleźć można listę urządzeń HU-GO do rozliczenia za myto, które dopuszczone do rozliczania myta na Węgrzech.

TUTAJ znaleźć można listę urządzeń HU-GO do rozliczenia za myto, które NIE są dopuszczone do rozliczania myta na Węgrzech.

2. Nowość - POST PAY – rozliczanie urządzeniem HU-GO myta na Węgrzech w systemie po przejechaniu (z dołu)

Z naszych dotychczasowych obserwacji wynika, że wszyscy Przewoźnicy wykupują myto na Węgrzech w systemie pre pay tzw. przedpłaty (opłata z góry).

Na konto HU-GO wpłaca Przewoźnik odpowiednią kwotę, z której pobierane są opłaty za myto urządzeniem HU-GO lub z kwoty A-konta w HU-GO pobierane są odpowiednie kwoty za wykupione odcinki drogi, którą będzie przejeżdżał poszczególny pojazd – tak wygląda sytuacja obecnie. Niektórzy Przewoźnicy i ich kierowcy doładowują też konto HU-GO kartą płatniczą lub paliwową.

W celu ułatwienia rozliczenia opłaty za myto na Węgrzech przygotowaliśmy najnowszą metodę opłaty tzw. POST PAY czyli rozliczenie po przejechaniu (opłata z dołu):

  • Nie potrzeba wpłacać A-konta i pilnować czy są środki na koncie HU-GO
  • Niskie koszty rozliczenia
  • Pojazd musi posiadać urządzenie HU-GO (należy zakupić lub możemy przejąć stare, jeżeli urządzenie jest na liście HU-GO urządzeń do rozliczenia zalegalizowane przez producenta w Węgierskiej Administracji Dróg)
  • Mniejsze kary – możliwość aktywowania systemu ostrzegawczego

W przypadku zainteresowania rozliczeniem myta w systemie POST PAY, czyli po przejechaniu na Węgrzech urządzeniem HU-GO prosimy o kontakt – najlepiej napisać krótką wiadomość podając: nazwa firmy, adres, NIP, osobę kontaktowa, numer telefonu, adres mailowy, średnie miesięczne obroty za myto na Węgrzech i wysłać na adres mailowy: toll@hga-com.at .

Uwaga! Ze względu na duże zainteresowanie nową metodą rozliczenia myta na Węgrzech mogą wystąpić dłuższe oczekiwania na rozmowy telefoniczne lub opóźnienia w odpowiedziach na maile – za co chcemy Państwa przeprosić i podziękować za cierpliwość.

Tel.: +43 1 972 30 15 E-Mail:


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien