News

Łańcuchy, opony zimowe i kolce w okresie zimowym 2020-2021 w Austrii!

przez Andrzej Adamczyk
30.10.2020

Witamy,

Od 1.11. do 15.4. obowiązuje w Austrii obowiązek stosowania opon zimowych w samochodach ciężarowych powyżej 3,5 t. Opony zimowe muszą być nałożone na koła przynajmniej jednej osi napędowej. W przypadku autobusów stosowanie opon zimowych obowiązuje od 1.11.do 15.3.
Uwaga: Obowiązek stosowania opon zimowych w przypadku samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t i autobusów obowiązuje zawsze, tj. niezależnie od tego, czy na drodze leży śnieg czy też nie. Natomiast w przypadku samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 t obowiązuje jedynie w zimowych warunkach drogowych i tylko podczas jazdy.
W okresie od 1.11 do 15.4. wszystkie samochody ciężarowe powyżej 3,5 t i autobusy muszą być wyposażone w łańcuchy przeciwślizgowe przynajmniej na dwa koła napędowe.
Uwaga: Stosowanie łańcuchów przeciwślizgowych dozwolone jest tylko wtedy, gdy zachodzi taka konieczność i jedynie wtedy, gdy zamocowane są w taki sposób, aby nie mogły uszkodzić powierzchni jezdni (jeżeli jezdnia pokryta jest ciągłą lub w nieznacznym stopniu przerywaną warstwą śniegu lub lodu.)
Postępowanie sprzeczne z powyższym zarządzeniem grozi odholowaniem pojazdu i podlega karze grzywny w wysokości do 5.000,00 Euro bądź karze pozbawienia wolności do 6 tygodni. Ponadto spowodowanie wypadku może skutkować konsekwencjami cywilnymi, a nawet karnymi.

Opony zimowe, łańcuchy śnieżne i kolce:

Kierowca pojazdu mechanicznego jest zasadniczo zobowiązany do używania opon, które zapewniają bezpieczne korzystanie z drogi i są zgodne z przepisami ustawowymi, w zależności od warunków drogowych i pogodowych. W szczególności stosowanie opon zimowych w Austrii jest regulowane następująco:

Samochody osobowe i ciężarowe do 3,5 t DMC (klasa M1 i N1):

Kierowcy mogą prowadzić samochody osobowe, ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz czterokołowe lekkie pojazdy o zamkniętej konstrukcji kabinowej (tzw. Mikrosamochody) w okresie od 1.11. do 15.4. w zimowych warunkach drogowych (takich jak śnieg, błoto pośniegowe lub lód), tylko wtedy, jeżeli pojazd posiada opony zimowe na wszystkich kołach. Jako alternatywę dla opon zimowych dopuszcza się zakładanie łańcuchów przeciwśnieżnych na co najmniej dwa koła napędowe, jeśli jezdnia pokryta jest ciągłą lub niezbyt przerywaną warstwą śniegu lub lodu.

Samochody ciężarowe powyżej 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej (klasa N2 i N3):

Kierowcy mogą kierować samochodami ciężarowymi o DMC powyżej 3,5 t oraz pojazdami od nich pochodnych (pojazdy przegubowe, maszyny samobieżne lub pojazdy specjalne) w okresie od 1.11. do 15.4. - tylko wtedy, gdy opony zimowe są założone przynajmniej na koła osi napędowej.

Autobusy z więcej niż ośmioma miejscami siedzącymi oprócz miejsca kierowcy (klasa M2 i M3):

Kierowcy mogą prowadzić autobusy, czyli pojazdy posiadające więcej niż osiem miejsc siedzących oprócz miejsca kierowcy oraz pojazdy pochodne w okresie od 1.11. do 15.3.2020 tylko wtedy, gdy opony zimowe są założone przynajmniej na koła osi napędowej.

Uwaga: wymóg dotyczący opon zimowych dotyczy samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t DMC i autobusów niezależnie od pogody, niezależnie od tego, czy panują zimowe warunki drogowe, czy nie!

Wyjątki: Wymóg dotyczący opon zimowych dla pojazdów klas N2, N3, M2 i M3 (w tym pojazdów pochodnych) nie ma zastosowania do:
Pojazdy, które mają opony o przeznaczeniu „specjalnym” dołączone ze względu na ich konstrukcję lub przeznaczenie (rozpoznawalne za pomocą skrótu „ET”, „ML” lub „MPT”),
Pojazdy służby bezpieczeństwa publicznego, pojazdy wojskowe i pojazdy strażackie, na których ze względu na konstrukcję lub ich przeważające przeznaczenie montaż opon zimowych nie jest możliwy lub nie jest celowy,
Pojazdy, którymi przeprowadza się jazdę próbną lub prztransportowanie samobieżne pojazdu,
Pojazdy, które ze względu na swoją konstrukcję są użytkowane wyłącznie na drogach wolnych od śniegu zgodnie z przeznaczeniem (np. Zamiatarki ulic i pojazdy pobliskich firm oczyszczania ścieków).

Co oznaczają opony zimowe w rozumieniu ustawy o pojazdach silnikowych?

Są to opony przeznaczone do użytku na śnieg i błoto, które mają odpowiednią głębokość bieżnika. Muszą być oznaczone skrótem „M + S”, „M.S.” lub „M&S”. Do opon zimowych zaliczamy również opony, które dodatkowo lub wyłącznie posiadają tzw. Symbol alpejski (górski piktogram ze śnieżynką). Opony całoroczne mogą być używane jako opony zimowe tylko wtedy, gdy są oznakowane zgodnie z powyższym opisem. Opony specjalne muszą mieć na boku skrót „ET”, „ML” lub „MPT”, aby można je było uznać za opony zimowe.

Uwaga: w Niemczech nowe opony zimowe wyprodukowane od 2018 roku muszą być oznaczone symbolem alpejskim. Od października 2024 r. Można tam stosować wyłącznie opony zimowe z takim oznaczeniem.

Minimalna głębokość bieżnika opon:

Minimalną głębokość profilu należy rozumieć jako minimalne wymaganie prawne. Niedobór jest niedozwolony. Ponadto opony nie mogą mieć żadnych pęknięć ani odprysków w bieżniku lub na ścianach bocznych, które są widoczne gołym okiem i sięgają do podstawy opony.
Opony samochodowe i kombi muszą mieć tzw. wskaźniki. Powinny one jasno określać, czy minimalna głębokość profilu została osiągnięta, czy nie.

Opony letnie / Zwykłe opony:

Pojazdy silnikowe o prędkości konstrukcyjnej powyżej 25 km / h i do 3,5 t masy całkowitej pojazdu (np. samochody osobowe, ciężarowe do 3,5 t, motocykle)
Przyczepy do 3,5 t, z którymi prędkość przekracza 25 km / h
1,6 mm

Pojazdy silnikowe o prędkości konstrukcyjnej powyżej 25 km / h i powyżej 3,5 t masy całkowitej pojazdu (np. ciężarówki powyżej 3,5 t)
Przyczepy powyżej 3,5 t, z którymi prędkość przekracza 25 km / h
2,0 mm

**Motocykle (motorowery) 1,0 mm
Opony zimowe do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t
4,0 mm (opony radialne)
5 mm (opony diagonalne)

Pojazdy powyżej 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej
5,0 mm (opony radialne)
6 mm (opony diagonalne)**

Uwaga: Opony zimowe, które nie spełniają już ustawowych wymagań minimalnych, ale przekraczają minimalną głębokość bieżnika opon letnich, mogą być generalnie używane jako opony letnie. Jednak ze względów bezpieczeństwa na drogach zawsze należy zakładać opony opracowane specjalnie na dany sezon.

Opony mieszane:

Nie ma zakazu stosowania opon mieszanych dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. Oznacza to, że na przykład opony letnie można stosować na przedniej osi, a zimowe na tylnej.

Zakazy prowadzenia pojazdów:

Organy administracyjne mogą na polecenie policji drogowej wprowadzić nakaz jazdy w oponach zimowych na określonych odcinkach dróg, na co wskazuje zakaz jazdy z dopiskiem „z wyjątkiem pojazdów z wyposażeniem zimowym”. W takim przypadku jazda na odcinku drogi jest dozwolona tylko z odpowiednim wyposażeniem (opony zimowe).

Łańcuchy śniegowe:

Nakaz posiadania w pojeździe łańcuchów zimowych:

W okresie od 1.11. do 15.4. kierowcy samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t DMC i autobusów (klasy M2, M3, N2 i N3) oraz pojazdów wywodzących się z tego typu pojazdów muszą mieć przy sobie odpowiednie łańcuchy śniegowe na co najmniej dwa koła napędowe.

Następujące pojazdy są wyłączone:

  • w których montaż łańcuchów śniegowych jest niemożliwy ze względu na konstrukcję,
  • które ze względu na swoją konstrukcję stosowane są wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem na drogach bezśnieżnych (np. zamiatarki uliczne),
  • klas M2 i M3 (autobusy), które są użytkowane w normalnym ruchu samochodowym,
  • które są przekazywane producentowi nadwozia lub klientowi, pod warunkiem, że podróż odbywa się po drogach wolnych od śniegu.

Stosowanie łańcuchów śniegowych:

Nie ma ogólnego prawnego obowiązku używania łańcuchów śniegowych.
Stosowanie łańcuchów śniegowych można jednak nakazać na niektórych odcinkach dróg po znaku drogowym „Zalecane łańcuchy śniegowe”. W takim przypadku łańcuchy śniegowe muszą być zamontowane na co najmniej dwóch kołach napędowych za znakiem drogowym. Znak drogowy nie oznacza, że musowo mieć ze sobą łańcuchy tylko, że należy zamontować łańcuchy.
Na drogach, na których stosowanie łańcuchów śniegowych nie jest nakazane znakiem drogowym, kierowca może używać łańcuchów śniegowych tylko wtedy, gdy jest to konieczne ze względu na warunki drogowe i pogodowe. Ponadto użytkowanie jest dozwolone tylko wtedy, gdy łańcuchy śniegowe są zamocowane w taki sposób, że nie mogą uszkodzić powierzchni jezdni (jeśli jezdnia jest pokryta ciągłą lub niezbyt przerywaną warstwą śniegu lub lodu). Ostateczną odpowiedzialność za podjęcie decyzji na podstawie warunków drogowych i pogodowych ponosi kierowca, czy łańcuchy śniegowe są niezbędne do bezpiecznego korzystania z drogi.

Uwaga: Oprócz kierowcy, który może obsługiwać pojazd tylko z odpowiednim wyposażeniem, także zarejestrowany właściciel takiego pojazdu jest również zobowiązany do wyposażenia swojego pojazdu w opony zimowe i łańcuchy śniegowe w odpowiednim okresie.

Opony z kolcami:

Zasadniczo stosowanie tzw. kolców (metalowych szpilek, które mogą wystawać maksymalnie 2 mm ponad bieżnik opony) w okresie od 1.10. do 31.05. dozwolony. W miesiącach letnich (od czerwca do września) nie wolno jednak używać opon z kolcami.

Opony z kolcami mogą być stosowane tylko w pojazdach o maksymalnym obciążeniu 3,5 t oraz w przyczepach ciągniętych przez pojazdy o maksymalnym dopuszczalnym nacisku na oś 1,8 t każdy. Pojazdy mogą być wyposażone w opony z kolcami tylko wtedy, gdy wszystkie koła przenoszące siły na jezdnię mają opony z kolcami. Jeśli pojazd jest wyposażony w opony z kolcami, w celu identyfikacji należy umieścić z tyłu w pełni widoczną naklejkę z kolcami.

Uwaga: istnieją specjalne ograniczenia prędkości dla samochodów i przyczep z kolczastymi oponami. Maksymalna dozwolona prędkość to 80 km / h na drogach otwartych i 100 km / h na autostradach.

Informacje dodatkowe:

Pokryte śniegiem znaki drogowe i oznaczenia na powierzchni jezdni:

Jeśli zaśnieżonych znaków drogowych nie da się już w ogóle zidentyfikować, są one nieważne i należy przestrzegać ogólnej sytuacji drogowej.

Okrągły znak drogowy, który jest całkowicie pokryty lodem lub śniegiem, a przez to jest nieczytelny, nie może zostać rozpoznany i dlatego jest nieważny. Z drugiej strony nadal obowiązuje okrągły znak drogowy, który nie jest całkowicie, ale tylko częściowo zakryty i nadal rozpoznawalny.
Jeżeli jednak znak drogowy jest rozpoznawalny po zewnętrznym kształcie (np. Ośmiokątny znak „stop”, trójkątny znak „pierwszeństwo”), należy go przestrzegać.
Jeżeli oznakowanie na powierzchni jeszdni jest całkowicie pokryte śniegiem, a zatem nie jest rozpoznawalne, nie ma zastosowania tylko wtedy, gdy odpowiednie przepisy ruchu drogowego nie są dodatkowo oznaczone czytelnym znakiem drogowym. Jeżeli droga jest pokryta śniegiem i nie widać strzałek kierunkowych, obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego.

Usuwanie lodu i śniegu z pojazdu:

Przed rozpoczęciem jazdy kierowca musi upewnić się, że jest wystarczająca widoczność. Musi być możliwe bezpieczne kierowanie pojazdem. Dlatego samo wyczyszczenie niewielkiej części lub samej szyby przedniej nie jest wystarczające.

Ponadto kierowca musi upewnić się, że tablica rejestracyjna pojazdu i ciągniętej przyczepy jest wolna od lodu i śniegu. Musi być całkowicie widoczna i czytelna. Tylna tablica rejestracyjna również musi być oświetlona (o zmierzchu, w ciemności lub jeśli pogoda tego wymaga).

Dodatkowo lód i śnieg z dachu pojazdu (i przyczepy) należy usunąć przed rozpoczęciem jazdy. Minimalizuje to ryzyko utrudniania lub nawet stwarzania zagrożenia dla innych użytkowników drogi podczas jazdy.

Pojazd kierowany przez kierowcę nie może powodować: nadmiernego hałasu, a także wydzielać więcej dymu czy nieprzyjemnego zapachu lub szkodliwego zanieczyszczenia powietrza, niż jest to nieuniknione, gdy pojazd jest w dobrym stanie i fukcjonalności. W tym sensie „rozgrzanie” silnika przed rozpoczęciem podróży jest zanieczyszczeniem powietrza, którego można uniknąć i jest wyraźnie zabronione przez prawo.

Podstawy prawne:

§§ 7 ustęp 2, 102 ustęp 2, ustęp 4, ustęp 8a i ustęp 9, 103 ustęp 1 punkt 2 ustawy o pojazdach silnikowych (KFG)
Sekcje 4 (4) do (7), 58 (1) Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o pojazdach silnikowych (KDV)
§ 52 lit. a Z. 22 Przepisy ruchu drogowego (StVO)
Regulamin ECE 54 i 117, ÖNORM V 5117 i V 5119

Tel.: +43 1 972 30 15 E-Mail:


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien