News

Zwrot myta w Niemczech - wyrok ETS - C-321/19

przez Andrzej Adamczyk
26.11.2020

Witamy,

Zwrot myta w Niemczech - wyrok ETS - C-321/19

Europejski Trybunał Sprawiedliwości dnia 28 października 2020 r. orzekł w sprawie C-321/19 , że wysokość niemieckich opłat drogowych narusza europejskie prawo, które mówi między innymi:

Przy ustalaniu wysokości opłat drogowych - zgodnie z dyrektywą UE - można uwzględnić tylko koszty infrastruktury.

Rząd niemiecki nie wziął pod uwagę prawa Unijnego i w kalkulację myta wliczył koszty policji drogowej, mimo, że nie stanowią one kosztów eksploatacji infrastruktury.

W związku z tym niemieckie opłaty drogowe ustalone zostały niezgodnie z prawem europejskim (ETS, wyrok z 28 października 2020 r., C-321/19).

TUTAJ jest LINK do źródła wyroku w języku Polskim

TUTAJ jest LINK ze skróconym tekstem

Wszystkie przedsiębiorstwa, które w przeszłości uiściły opłaty drogowe w Niemczech mogą ubiegać się zwrotu nadpłaconego myta - myto-de@hga-com.at

Istnieje możliwość odzyskania części opłat za przejazdy, których wyliczenie opierało się na wliczeniu kosztów policji drogowej i które stanowią co najmniej cztery procent uiszczonej opłaty drogowej.

Z wyroku ETS C-321/19 wynika, że mogą być też dalsze powody do zwrócenia dalszych niesłusznie naliczonych opłat.

Przewoźnicy zapłacili o około 4% za dużo opłaty drogowej - dokładna kwota nielegalnie naliczonej opłaty, obecnie jest szczegółowo sprawdzana przez naszą Kancelarię Prawną.

W związku z rygorystycznym okresem przedawnienia w Niemczech, wszystkie firmy, które chcą odzyskać nadpłacone myto za rok 2017 muszą swoje roszczenia zgłosić przed dniem 31.12.2020 roku (31.12.2020 dokumenty muszą wejść do Urzędu w Niemczech). W obecnej chwili przedsiębiorstwa nie mogą dochodzić roszczeń powstałych w latach przed 2017 r. Okres przedawnienia wynosi 3 lata. Jednak dalsze postępowania prawne nie są wykluczone – czy to na drodze ugodowej z Urzędem w Niemczech czy też na drodze sądowej. O szczeółach będziemy informować.

Roszczenie za rok 2017 r. ulegnie zatem przedawnieniu z dniem 31 grudnia 2020 r.

Przedawnienie za rok 2018 mija dnia 31.12.2021 a za rok 2019 dnia 31.12.2022.

Firma HGA w spółpracy z Kancelarią Adwokacką specjalizującą się w prawie Niemieckim opracowała proces składania roszczeń w związku z wyrokiem ETS - C-321/19.

W przypadku zainteresowania powołaniem Kancelarii Prawnej na pełnomocnika w postępowaniu prawnym w Niemczech, prosimy pisać na adres mailowy: myto-de@hga-com.at - w temacie Zwrot myta z DE

Składanie podań o zwrot nadpłaconych opłaty za myto może dokonać też każda firma indywidualnie.

Jednak, ze względu na brak jakichkolwiek doświadczeń o tym, że Urząd Niemiecki wypłacił jakiekolwiek kwoty, zaleca się użyć pomocy specjalistów, którzy w momencie odmowy wypłaty, wytoczą proces na drodze sądowej.

Droga sądowa – jak uważa wielu specjalistów jest mało brana pod uwagę ze wzgłędu na dużą akceptację wyroków ETS przez Państwo Niemieckie.

Tel.: +43 1 972 30 15 E-Mail:


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien