News

5 ważnych informacji dla Polskich Przewoźników w transporcie międzynarodowym

przez Andrzej Adamczyk
06.10.2023

Witamy,

W związku z wielkimi podwyżkami za opłaty za myto, jakie szykują kraje europejskie jeszcze w tym roku, przysyłamy kilka ważnych informacji.

Przewoźnicy, których ciężarówki jeżdżą po Europie powinni uświadomić sobie, że bez ich ciężarówek życie nasze codzienne nie może funkcjonować. Dlatego bez względu na to jakie będą opłaty za myto – należy wszystkie koszty policzyć dokładnie i uwzględnić w rachunku, aby na koniec podsumować rok dobrymi wynikami finansowymi.

Już 12 lat temu prezentowaliśmy sytuację jaka może zaistnieć w chwili wstrzymania ruchu ciężarówek i dostaw tylko przez 3 dni w Austrii.
TUTAj jest LINK do Filmu Puenta z tegu filmu jest jedna – Przewoźnicy, kierowcy i ciężarówki są bohaterami dzisiejszych czasów i mają w swoich rękach władzę, którą powinniśmy w końcu sobie wszyscy uświadomić.

Oglądając ten film 12 lat temu, nikt zapewne nie myślał o sytuacji, która zaistniała w czasie pandemii? Powagę sytuacji zrozumiała nie tylko Europa, ale też cały świat – życie na Ziemi bez ciężarówek jest niemożliwe, jeżeli chcemy żyć tak jak dotychczasowo żyjemy. Niemalże wszystkie kraje europejskie w czasie pandemii wyjęły z prawa czas pracy kierowcy i przepisy ograniczające ruch ciężarówek.

Co to oznacza dla Przewoźników? Wszystko jedno jakie podwyżki nadejdą w przyszłości a szykuje sie ich duża ilość, Przewoźnik musi odpowiednio szybko reagować na zwiększenie kosztów i na bierząco natychmiast podwyższać cenę frachtu za kilometr.

 • Opłata za myto w Szwajcarii
 • Opłata za myto w Niemczech
 • Opłaty za myto na Węgrzech
 • Inteligentny tachograf wersja 2 (Smart Tacho 2)
 • Dodatkowe ograniczenia ruchu w Tyrolu w pierwszej połowie 2024 – odprawy blokowe ciężarówek

1. Opłata za myto w Szwajcarii

Istniejący system poboru szwajcarskiej opłaty za myto (opłata za pojazdy ciężarowe LSVA zależna od ilości przejechanych kilometrów) kończy swój żywot i zostanie całkowicie wycofana. Najpóźniej do końca 2024 roku zostaną całkowicie wyłączone terminale manualnego wykupu w zakresie naliczania opłaty od pojazdów ciężkich. Nowy system automatycznego poboru opłat za myto nosi nazwę EETS (European Electronic Toll Service). System ten działa w Szwajcarii już od 2021 roku i stanie się głównym systemem poboru opłat za myto dla pojazdów zagranicznych. Większość naszych klientów, którzy korzystają z naszych usług bezgotówkowego rozliczenia za myto we wszystkich krajach w Europie, rozliczają też tymi samymi urządzeniami EETS już teraz myto w Szwajcarii.

Przewoźnicy, którzy jeżdżą do lub przez Szwajcarię i nie mają aktywowanych lub nie posiadją jeszcze urządzeń EETS, prosimy o kontakt w celu aktywowania lub zamówienia.

2. Opłata za myto w Niemczech

Zmiany w opłatach za myto za przejazdy ciężarówkami w Niemczech jeszcze w tym roku 2023 i w roku 2024.

W tym jeszcze roku 2023 i w roku 2024 nastąpią zmiany w zakresie opłat drogowych od samochodów ciężarowych w Niemczech. Wynikają one z przyjętej przez rząd federalny ustawy o zmianie opłat drogowych i obejmują:

 • nowe taryfy opłat drogowych,
 • wprowadzenie opłaty za CO2,
 • zniesienie zwolnienia z opłaty drogowej dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym oraz rozszerzenie opłaty na pojazdy powyżej 3,5 tony.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, które będą miały bardzo duży wpływ na ceny frachtów.

 • Opłata za emisję CO2 dla ciężarówek Od 1 grudnia 2023 roku w ramach nowej taryfy dla myta wprowadzone zostaną klasy emisji CO2. W związku z tym za przejazd ciężarówkami pobierana będzie dodatkowa opłata za CO2 w wysokości 200 € za tonę CO2. Konkretnie oznacza to, że w przypadku wszystkich pojazdów o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do istniejącej opłaty zostanie doliczona częściowa stawka opłaty za emisję CO2.
 • Planowane stawki opłat Opłata od 1 grudnia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. dla pojazdów z 1 klasą emisji spalin.

CO2 – klasa emisji 1 CO2 - klasa emisji1

- Klasy emisji

Od 1 grudnia 2023 r. pojazdy będą klasyfikowane w pięciu klasach emisji w celu zróżnicowania opłaty za CO2. Im niższa emisja CO2, tym wyższa i lepsza klasa. 1 Klasa 1 Najgorsza klasa z najwyższymi kosztami emisji CO2. TollCollect automatycznie przypisuje do tej klasy wszystkie zarejestrowane pojazdy (wszystko jedno z jakim silnikiem). Wszyscy klienci TollCollect powinni to sprawdzić na portalu i w razie potrzeby złożyć wniosek o lepszą klasę emisji. (Pojazdy wyprodukowane przed 7/2019 nie mogą być klasyfikowane lepiej niż klasa 1). 2 Klasa 2 Klasy emisji 2 i 3 określane są na podstawie dokumentacji emisji CO2 podczas wprowadzania danych pojazdu na portalu TollCollect. W tym celu należy załadować do portalu odpowiednie dokumenty pojazdu. 3 Klasa 3 Klasy emisji 2 i 3 są określane na podstawie dokumentacji emisji CO2 podczas wprowadzania danych pojazdu na portalu TollCollect. W tym celu należy załadować do portalu odpowiednie dokumenty pojazdu. 4 Klasa 4 Pojazdy niskoemisyjne, np. pojazdy napędzane gazem ziemnym. 5 Klasa Pojazdy zeroemisyjne klasy 5, m.in. pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane wodorem są zwolnione z opłat drogowych do dnia 31 grudnia 2025 r

 • Klasyfikacja pojazdów Klasyfikacja pojazdów klasy emisji CO2 jest początkowo przeprowadzana automatycznie przez TollCollect. Wszystkie pojazdy podlegające opłatom drogowym są przypisywane przez TollCollect do 1 klasy emisji CO2. Istnieje możliwość ubiegania się o klasę wyższą. Wniosek z dokumentami CIF i COC można złożyć bezpośrednio na portalu klienta TollCollect.
 • Podział według kategorii wagowej pojazdów Wraz z wprowadzeniem klas emisji CO2 zmienia się klasyfikacja pojazdów w zależności od klasy wagowej: • Poprzednio: Stosowana była maksymalna dopuszczalna masa całkowita. • Nowość od 1 grudnia 2023 r.: Technicznie dopuszczalna masa całkowita ciągnika siodłowego i ewentualnie przyczepy.
 • Uwaga: W rezultacie pojazdy mogą należeć do wyższej niż dotychczas klasy wagowej. Należy zachować szczególną uwagę podczas ponownego przypisania klasy wagowej. W związku ze zmianą przydziału z klasy wagowej z maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej na technicznie dopuszczalną masę całkowitą, pojazdy, które nie były jeszcze objęte opłatami drogowymi, mogą podlegać opłacie drogowej od 1 grudnia 2023 r.. Pozostałe, pojazdy już podlegające opłacie drogowej, mogą być zaliczone do wyższych klas wagowych. Dlatego należy o tym pamiętać, aby sprawdzić przypisanie zarejestrowanych pojazdów na portalu TollCollect, aby uniknąć niepotrzebnych kar i mandatów.

- Zniesienie zwolnienia z opłaty drogowej dla pojazdów zasilanych gazem ziemnym

Od 1 stycznia 2024 r. pojazdy napędzane gazem ziemnym (CNG/LNG) będą podlegały opłacie drogowej zgodnie z klasyfikacją według klas emisji, analogicznie do pojazdów zasilanych olejem napędowym. Obecne zwolnienie z opłat obowiązuje zatem tylko do 31 grudnia 2023 roku. W przyszłości pojazdy zasilane gazem ziemnym będą podzielone na klasy emisji dwutlenku węgla na podstawie ich specyficznych właściwości według dokumentacji producenta. Pierwotne rozporządzenie mówiące, że od 1 stycznia 2024 r. za te pojazdy będą musiały być uiszczane jedynie częściowe stawki opłat za koszty infrastruktury oraz koszty hałasu spowodowanego przez te pojazdy, zostało usunięte.

Opłata myta za samochody ciężarowe od 3,5 tony

Od 1 lipca 2024 r. wszystkie pojazdy o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, korzystając z dróg w Niemczech, będą musiały uiszczać opłaty. Dotyczy to zarówno pojazdów pojedynczych o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 tony, jak i zespołów pojazdów, pod warunkiem, że ich pojazd silnikowy ma technicznie dopuszczalną masę całkowitą większą niż 3,5 tony.

 • Które pojazdy podlegają opłacie drogowej? Pojazdy i kombinacje pojazdów, które
 1. są przeznaczone lub wykorzystywane do transportu drogowego towarów oraz
 2. których technicznie dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony.

Wyjątki opłat za myto dla pojazdów od 3,5 tony • Stałe: pojazdy bezemisyjne o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej do 4,25 tony. • Zeroemisyjne ciężkie pojazdy ciężarowe do 31 grudnia 2025 r. • Tak zwane pojazdy przystosowane do transportowania nadzwyczajnych materiałów o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 7,5 tony.

Opłaty za myto na Węgrzech

Od 1 października 2023 r. stawki opłat drogowych na Węgrzech wzrosną o 17,6%. Zaktualizowaną tabelę stawek opłat drogowych brutto z VAT dla systemu e-myta można znaleźć pod następującym LINKIEM .

Dla przypomnienia: system e-myta na Węgrzech dotyczy pojazdów do transportu towarów powyżej 3,5 tony. Zmiany w systemie e-myta od 1 października Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu nr 209/2013 (VI. 18.) w sprawie opłat trasowych za korzystanie z autostrad, dróg ekspresowych i dróg głównych, opłata będzie pobierana w przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumenckich publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc lipiec roku poprzedzającego dany rok Obowiązuje od 1 października danego roku, skorygowany o podwyżkę. Opłaty brutto stosowane w systemie e-opłaty, które obowiązują od 1 października 2023 roku i zawierają podatek VAT, kształtują się następująco:

Inteligentny tachograf wersja 2 (Smart Tacho 2)

Inteligentny tachograf wersja 2 (Smart Tacho 2) to nowa generacja tachografów cyfrowych zaprojektowana w celu egzekwowania przepisów UE dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców zawodowych, kabotażu i delegowania kierowców. Od 21 sierpnia 2023 roku nowo rejestrowane pojazdy użytkowe muszą być wyposażone w Smart Tacho 2. Jednak ze względu na znaczne opóźnienia w dostępności nowych urządzeń Smart Tacho 2, duża liczba nowych samochodów ciężarowych i autokarów nie może zostać w nie terminowo wyposażona. Poszczególne państwa członkowskie UE wprowadziły zatem okresy tolerancji na rejestrację i użytkowanie nowych pojazdów, które są tymczasowo wyposażone w Smart Tacho 1. Organizacja IRU wezwała Komisję Europejską, aby zaleciła państwom członkowskim wyjątkowo przyznanie okresu karencji do końca 2023 r. na instalację urządzeń SMT2 w pojazdach ze względu na opóźnienia w dostawie nowych. W tym okresie karencji nowe pojazdy wyposażone w poprzednią wersję tachografu, SMT1, powinny być tymczasowo dopuszczone do rejestracji równolegle z pojazdami wyposażonymi w SMT2, pod warunkiem że do końca okresu karencji zostaną doposażone w urządzenia SMT2. Ponadto egzekwowanie przepisów nie powinno nakładać sankcji na eksploatację pojazdów wyposażonych w urządzenia SMT1 w okresie karencji. Przegląd znanych dotychczasowych okresów tolerancji:

KrajPrzedłużenie rejestracji nowych pojazdów z SMT 1 po 21/08/23Bez kar dla pojazdów , które po 21.08.23 zostały nowo zarejestrowane z SMT 1Warunki przedłużenia
NiemcyTak do 31.12.2023Tak do 31.12.2023, bez względu na narodowość pojazduMontaż SMT2 najpóźniej do 24 po pierwszej rejestracji
IrlandiaTak do 30/09/2023 tylko dla pojazdów w transportach krajowychTak do 30/09/2023 tylko dla pojazdów w transportach krajowychNie podano
WłochyTak 30.09.2023 wyjątkowo na polecenie Uni EuropejskiejW rządowym dokumencie nie zostało ujęteNie podano
NorwegiaBrak danychTak do 30.09.2023, bez względu na narodowość pojazduNie podano
HiszpaniaTak do 31.12.2023Tak do 31.12.2023Nie podano
SzwecjaTak do 31.12.2024Tak do 31.01.2024, bez względu na narodowość pojazduDoposażenie w SMT2 obowiązkowe do 31 stycznia 2024 r
HolandiaNieNie podanoNie podano
AustriaTak do 31.05.2024Według pisma Ministerstwa LINK Według pisma Ministerstwa LINK

Ograniczenie ruchu w Tyrolu w pierwszej połowie 2024 – odprawy blokowe ciężarówek

Jak wszyscy wiemy region Tyrolu w Austrii słynie z dużej ilości zakazów jazdy dla ciężarówek. LINK Zgodnie z „kalendarzem odraw blokowych” zatwierdzonym przez rząd tyrolski w pierwszej połowie 2024 r. zaplanowano 24 dni ograniczeń dla ciężarówek na przejściu granicznym Kufstein/Kiefersfelden jadących na południe. Jak zawsze działania te będą realizowane na autostradzie A12 Inntal w rejonie przejścia granicznego Kufstein/Kiefersfelden w kierunku południowym od godziny 5:00, choć – tak jak poprzednio – będzie to miało miejsce jedynie w zakresie bezwarunkowym.

Odprawy blokowe 1.połowa 2024 Odprawy blokowe

Mimo naszych najlepszych starań wszystkie powyższe informacje mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny i nie mają żadnych wiążących informacji prawnych – dlatego nie odpowiadamy za ewentualne szkody spowodowane użyciem tych informacji.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy pisać na adres mailowy: office@hga.wien


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien