News

Austria - Transport odpadów - od 01.01.2022 obowiązkowa rejestracja, meldowanie i archiwizacja

przez Andrzej Adamczyk
11.01.2022

Witamy,

Austria - Transport odpadów - od 01.01.2022 obowiązkowa rejestracja na portalu i archiwizacja do 7 lat dokumentacji.

Z informacji, jakie otrzymaliśmy pod koniec ubiegłego roku od Austriackiego Ministerstwa Ochrochny Środowiska w Wiedniu wynika, że ponad 2.500 firm transportowych z całej Europy otrzymało wezwanie do obowiązkowego zameldowania się na portalu zgłoszeniowym, które transportują odpady do, z lub przez Austrię. W obecnej chwili na austriackim portalu rejestracyjnym jest zameldowanych ponad 4.350 firm transportowych z całej Europy z upoważnieniem do przewozu odpadów z czego tylko około 400 polskich firm. Do końca ubiegłego roku nie było obowiązku rejestracji firm transportowych, które transportowały odpady. Od 1.1.2022 jest obowiązek rejestracji i zgłaszania poszczególnach transportów w przypadku przewozu odpadów niebezpiecznych.

Rejestracje odpadów były obowiązkowe dla firm handlujących i zakładów zajmujących sie recyklingiem. Z tego też powodu w bazie danych Austriackiego Ministerstwa znalazła się duża ilość firm transportowych zameldowanych przez poddawanych ścisłej kontroli handlarzy i zakłady recyklingowe, (które zobowiązane są do przekazywania wszystkich danych dla Ministerstwa i innych organów kontroli). Z wypowiedzi Ministerstwa Ochrony Środowiska zapowiadają się zwiększone kontrole w związku z dużym przyrostem handlu odpadami w ostatnich kilku latach. Nie tylko handlarze i zakłady recyklingowe są kontrolowane, ale też firmy transpotrujące odpady będą od tego roku ściśle kontrolowane – Policja, Celnicy i inne organy kontroli mają dostęp do bazy danych. Jeżeli firma trasportowa nie jest zarejestrowana w bazie danych wówczas Policjant może ukarać mandatem. W obecnej chwili nie mieliśmy jeszcze przypadku nałożenia kary za brak rejestracji i nie znamy praktyk wysokości kar. Z prawa wynika, że kary mogą być do 600,-€ dla kierowcy i do 3.400,-€ dla firmy.

Kto jest zobowiązany do rejestracji? Wszystkie firmy transportowe, które transportują odpady z listy tzw. zielonej.

Kto jest zobowiązany do rejestracji przed załadunkiem wszystkich pojedyńczych transportów z podaniem: rodzaj towaru, kodu towaru, ilość, miejsce załadunku, miejsce rozładunku, rozładowca itd. itp. – wszystko w języku niemieckim. Wszystkie firmy transportowe, które przewożą odpady niebezpieczne.

Ile lat należy przechowywać dokumentacje w archiwum na przypadek kontroli? 7 lat – wprowadzenie wszystkich dokumentów transportowych na portal Ministerstwa daje możliwość dokonania kontroli przez Ministerstwo, Celników, Policje ect. bez konieczności wezwania do przedłożenia dokumentacji w języku niemieckim. W przypadku transportu odpadów niebezpiecznych jest obowiązek nie tylko rejestracji, ale też wprowadzenia wszystkich dokumentów z pojedyńczych transportów.

W przypadku potrzeby pomocy w wyżej wymienionym temacie – prosimy pisać w odpowiedzi na tego maila z adnotacją: „potrzebujemy rejestrację” lub „potrzebujemy rejestrację i pojedyńcze zgłoszenia transportu odpadów niebezpiecznych”

Diękujemy za uwagę! Zapraszamy do współpracy!


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien