News

Od 1 stycznia 2023 odpady z- do- i przez Austrię będą musiały jechać koleją!

przez Andrzej Adamczyk
15.12.2022

Witamy,

Od 1 stycznia 2023 r. wchodzi w życie nowe prawo w Austrii dotyczące regulacji transportu odpadów.

Rocznie transportowane jest z- do- lub przez Austrię około 10 milionów ton odpadów z czego przypada na transport koleją 10%. Od 1 stycznia 2023 roku większość odpadów, których waga jest powyżej 10 ton, muszą być transportowane koleją lub innym środkiem transportu o równoważnym lub niższym potencjale emisji zanieczyszczeń - jeżeli odległość drogowa między miejscem przeznaczenia a miejscem wysyłki przekracza: od 1 stycznia 2023 300 km, od 1 stycznia 2024 200 km lub od 1 stycznia 2026 100 km.

Obowiązek nie istnieje, jeżeli suma odległości dowozu odpadów do terminalu kolejowego załadunkowego i odbioru z terminalu kolejowego rozładunkowego, jaką należy pokonać pojazdami drogowymi wynosiłaby 25% lub więcej w porównaniu z długością trasy czystym transportem drogowym w Austrii.

Obowiązek transportu odpadów koleją lub alternatywnymi środkami transportu podobnymi do kolei (pojazdy elektryczne lub z ogniwami elektrycznymi) istnieje tylko wtedy, gdy istnieje również techniczna możliwość alternatywnego wykonania takiego transportu, tzn. w szczególności, że na danej trasie dostępne są alternatywne środki transportu kolejowego, np. dostępna jest linia kolejowa.

Transport odpadów krajowych w Austrii:

Obliczenia mające na celu ustalenie, czy ma zastosowanie „wyjątek 25%”, są procesem dwuetapowym.

Ogólne informacje dotyczące obliczania trasy (1. krok)

Jeżeli odległość transportem drogowym między miejscem przeznaczenia a miejscem wysyłki przekracza 300 km od 1 stycznia 2023 r., 200 km od 1 stycznia 2024 r. lub 100 km od 1 stycznia 2026 r., - przewóz odpadów co do zasady prawnej podlega obowiązkowi . Jako punkt odniesienia należy przyjąć najszybszą trasę (tj. trasę o najkrótszym czasie przejazdu między miejscem wysyłki a miejscem przeznaczenia) (należy brać pod uwagę tylko trasy, po których mogą poruszać się samochody ciężarowe). Jeżeli transport podlega obowiązkowi z powodu przekroczenia kilometrów drogowych (km drogi), kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy obowiązuje „25% wyjątek”.

„25% wyjątek” (drugi krok)

Aby obliczyć, czy ma zastosowanie „zwolnienie 25%” z transportu kolejowego - kilometry drogowe dla transportu od punktu nadania do najbliższego punktu załadunku na kolej i od punktu rozładunku terminalu kolejowego, który znajduje się najbliżej miejsca przeznaczenia do miesca rozładunku. Sumę tych kilometrów należy porównać z kilometrami obliczonymi z najszybszej trasy transportu dla transportu odbywającego się wyłącznie na drodze. Jeżeli kilometry drogowe, które mają być przejechane do i z terminalu kolejowego, stanowią co najmniej 25% kilometrów drogowych lub więcej, które zostaną przejechane w przypadku przewozu realizowanego wyłącznie transportem drogowym, przewóz nie podlega obowiązkowi wykonania tego przewozu koleją lub alternatywnym środkiem transportu.

Uwaga: W odniesieniu do punktów załadunku i rozładunku, w obliczeniach należy również uwzględnić punkty załadunku i rozładunku firm prywatnych połączenia kolejowego oraz punkty załadunku i rozładunku na pociągu ROLA.

Transgraniczny transport odpadów: z- do- i przez Austrię.

Ogólne informacje dotyczące obliczania trasy (1. krok)

Również w tym przypadku należy zastosować długość trasy przewozu w Austrii, tzn.:

  • dla przywozu odpadów – jest to odległość transportu drogowego od przejścia granicznego do miejsca przeznaczenia
  • w tranzycie to odległość w transporcie drogowym między dwoma przejściami granicznymi
  • w wywozie jest to odległość w transporcie drogowym od miejsca nadania do przejścia granicznego

Jeśli dokładna trasa nie jest określona, ​​należy wybrać najszybszą trasę. Jeżeli dla odpadów podlegających zgłoszeniu określona jest dokładna trasa transportu, należy z niej skorzystać. Jeżeli odpady są wywożone z kilku miejsc i podlegają specyfikacji kontrolowanego zgłoszenia, obliczenia należy dokonać dla każdej indywidualnej trasy transportu oddzielnie. W przeciwnym razie obowiązują instrukcje dotyczące krajowego transportu odpadów.

„25% wyjątek” (drugi krok)

Zasadniczo obowiązek przewozu koleją lub alternatywnym środkiem transportu dotyczy całej trasy wewnątrzaustriackiej, przy czym jako podstawę do obliczenia należy przyjąć krajowy punkt załadunku lub krajowy punkt rozładunku znajdujący się najbliżej trasy przewozu. Należy również wziąć pod uwagę punkty załadunku wszystkich prywatnych firm oraz innych możliwości.

W przypadku przesyłek transgranicznych należy wziąć pod uwagę najszybsze trasy transportu drogowego które należy zsumować, aby obliczyć „zwolnienie tzw. 25 proc.”. Przy czym obowiązują następujące zasady: W eksporcie: Suma odległości w transporcie drogowym od miejsca nadania do najbliższego krajowego kolejowego punktu załadunku oraz odległości w transporcie drogowym od krajowego kolejowego punktu rozładunku najbliżej granicy przejścia granicznego. W imporcie: Suma odległości transportu drogowego od przejścia granicznego do krajowego kolejowego punktu załadunku położonego najbliżej granicy oraz odległości transportu drogowego od krajowego kolejowego punktu rozładunku położonego najbliżej miejsca przeznaczenia do miejsca rozładunku. W tranzycie: Suma odległości w transporcie drogowym od przejścia granicznego do krajowego kolejowego miejsca załadunku położonego najbliżej granicy oraz odległości w transporcie drogowym od krajowego kolejowego punktu rozładunku położonego najbliżej granicy do przejścia granicznego.

Sumę tych kilometrów drogowych należy porównać z obliczoną najszybszą trasą transportową dla transportu wyłącznie drogowego: Jeżeli odległość wynosi 25% lub więcej trasy transportowej do pokonania w Austrii, w przypadku wyłącznego transportu drogowego, Obowiązuje „25% – wyjątek”.

UWAGA: obowiązek przedstawienia dowodów Ważność tego wyjątku musi zostać udowodniona przez zrozumiałe obliczenie odpowiednich tras drogowych. Dokument na to, że koleje nie mogą zapewnić odpowiedniej przepustowości i transportować takiego towaru, musi kierowca mieć ze sobą i przedstawić władzom na żądanie.

Państwo Austriackie sporządziło odpowiednią platformę, na której będzie możliwość sprawdzenia czy dany transport podlega obowiązkowi transportu koleją. Aby dokonać weryfikacji i otrzymać dokument o braku mocy przerobowej (który jest obowiązkowy aby wjechać do Austrii) austriackiej koleji należy posiadać podpis elektroniczny. Jest to bardzo duże utrudnienie dla firm zagranicznych zajmujących się handlem, magazynowaniem i transportem odpadów.

Miło nam poinformować Państwa, że firma nasza HGA jest przygotowana w związku z weryfikacją konieczności transportu koleją i wystawianiem dokumentów upoważniających do wjazdu, wyjazdu i tranzytu przez Austrię.

W przypadku zainteresowania współpracą prosimy kierować zapytania na adres mailowy: office@hga.wien


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien