News

Opony zimowe i łańcuchy. Przepisy drogowe w Austrii w okresie zimowym.

przez Andrzej Adamczyk
03.11.2022

Witamy,

Opony zimowe

Kierujący pojazdem mechanicznym jest zasadniczo zobowiązany do używania opon zapewniających bezpieczne poruszanie się po drodze i zgodnych z przepisami ustawowymi, w zależności od panujących warunków drogowych i pogodowych.

Używanie opon zimowych w Austrii jest regulowane w następujący sposób: Samochody osobowe i ciężarowe do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej (kategoria M1 i N1) Kierowcy mogą poruszać się samochodami osobowymi, ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz czterokołowymi lekkimi pojazdami mechanicznymi o zamkniętej, kabinowej zabudowie (tzw. mikrosamochody) w okresie od 1.11. do 15.4. w zimowych warunkach drogowych (takich jak zaśnieżone drogi, błoto pośniegowe lub lód) tylko wtedy, gdy opony zimowe są założone na wszystkie koła.

Jako alternatywę dla opon zimowych dopuszcza się montowanie łańcuchów śniegowych na co najmniej dwóch kołach napędowych, jeśli nawierzchnia drogi pokryta jest ciągłą warstwą śniegu lub lodu lub nie jest znacząco przerwana.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t (klasy N2 i N3) Kierowcy mogą kierować samochodami ciężarowymi o dmc powyżej 3,5 t oraz pojazdami od nich pochodzącymi (naczepami, samojezdnymi maszynami roboczymi lub pojazdami specjalnymi) w okresie od 1.11. do 15.4, tylko wtedy, gdy opony zimowe są zamontowane na co najmniej jednej osi napędowej.

Autobusy z więcej niż ośmioma miejscami oprócz siedzenia kierowcy (kategoria M2 i M3) Kierowcy mogą kierować omnibusami, tj. pojazdami posiadającymi więcej niż osiem miejsc siedzących oprócz siedzenia kierowcy oraz pojazdami silnikowymi pochodzącymi z takich pojazdów w okresie od 1.11. do 15.3, tylko wtedy, gdy opony zimowe są zamontowane na co najmniej jednej osi napędowej.

Uwaga: Opony zimowe są obowiązkowe dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t DMC i autobusów bez względu na pogodę, niezależnie od tego, czy panują zimowe warunki drogowe, czy nie!

Wyjątki: Wymóg dotyczący opon zimowych dla pojazdów klas N2, N3, M2 i M3 (w tym pojazdów pochodnych) nie ma zastosowania do pojazdów:

  • które ze względu na konstrukcję lub przeznaczenie posiadają opony z dołączonym przeznaczeniem „specjalne” (rozpoznawalne skrótem „ET”, „ML” lub „MPT”),
  • pojazdy służb bezpieczeństwa publicznego, pojazdy wojskowe i strażackie, na których ze względu na konstrukcję lub ze względu na ich dominujące przeznaczenie nie jest możliwe lub właściwe zamontowanie opon zimowych,
  • pojazdy, z którymi przeprowadzane są jazdy próbne lub transferowe,
  • pojazdy, które ze względu na swoją konstrukcję przeznaczone są wyłącznie do poruszania się po drogach pozbawionych śniegu (np. zamiatarki i pojazdy okolicznych firm zajmujących się oczyszczaniem ścieków).

Czym są opony zimowe w rozumieniu prawa motoryzacyjnego? Są to opony przeznaczone do użytku jako opony śniegowe i błotne, które mają odpowiednią głębokość bieżnika. Muszą być oznaczone skrótem „M+S”, „M.S.” lub „M&S”. Opony zimowe to także opony, na których dodatkowo lub wyłącznie znajduje się tzw. symbol alpejski (piktogram góry z płatkiem śniegu).

Opony całoroczne mogą być używane jako opony zimowe tylko wtedy, gdy są oznakowane zgodnie z powyższymi oświadczeniami. Opony specjalne muszą mieć skrót „ET”, „ML” lub „MPT” na boku opony, aby można je było uznać za opony zimowe.

Uwaga: w Niemczech od 2018 roku nowo produkowane opony zimowe muszą być oznaczane symbolem alpejskim. Od października 2024 roku można tam używać wyłącznie opon zimowych z takim oznaczeniem: Alpine Symbol Winterreifen

Minimalna głębokość bieżnika opony: Minimalną głębokość bieżnika należy rozumieć jako minimalny wymóg prawny. Głębokość poniżej jest niedozwolona. Ponadto opony nie mogą mieć żadnych pęknięć ani odprysków na bieżniku lub ścianach bocznych, które są widoczne gołym okiem i sięgają do podstawy opony.

Opony samochodów osobowych i kombi muszą być wyposażone w tzw. kierunkowskazy. Powinny one jasno określać, czy osiągnięto minimalną głębokość bieżnika, czy też jest poniżej.

Opony letnie: pojazdy mogą być prowadzone jeżeli posiadają 1,6 mm: Pojazdy silnikowe o prędkości konstrukcyjnej większej niż 25 km/h i do 3,5 t DMC (np. samochody osobowe, ciężarowe do 3,5 t, motocykle) Przyczepy do 3,5 t DMC, z którymi szybciej niż 25 km/h

Pojazdy silnikowe o prędkości konstrukcyjnej większej niż 25 km/h i powyżej 3,5 t DMC (np. ciężarówki powyżej 3,5 t) Przyczepy powyżej 3,5 t DMC, z którymi szybciej niż 25 km/h - mogą być prowadzone jeżeli posiadają 2,0 mm Rowery motorowe (motorowery) 1,0 mm

Opony zimowe do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: 4,0 mm (opona promieniowa) 5 mm (opony diagonalne)

Pojazdy silnikowe powyżej 3,5 t DMC 5,0 mm (opony radialne) 6 mm (opony diagonalne)

Uwaga: Opony zimowe, które nie spełniają już minimalnych wymagań prawnych, ale są powyżej minimalnej głębokości bieżnika opon letnich, mogą być ogólnie używane jako opony letnie. Jednak ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego należy zawsze zakładać oponę wyprodukowaną specjalnie na dany sezon.

Mieszane opony: Nie ma zakazu opon mieszanych dla pojazdów silnikowych o dmc powyżej 3,5 t. Oznacza to na przykład, że opony letnie mogą być używane na przedniej osi, a zimowe na tylnej.

Zakazy prowadzenia pojazdów: Władze mogą wprowadzić obowiązek stosowania opon zimowych na niektórych odcinkach dróg nakazem policji drogowej, rozpoznawanym po zakazie jazdy z dodatkiem „z wyjątkiem pojazdów z wyposażeniem zimowym”. W takim przypadku jazda po odcinku drogi jest dozwolona tylko z odpowiednim wyposażeniem (opony zimowe).

Łańcuchy śniegowe

Obowiązkowe wyposarzenie w łańcuchy śniegowe W okresie od 1.11. do 15.4. Kierowcy samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i autobusów (klasy M2, M3, N2 i N3) oraz pojazdów samochodowych wywodzących się z takich pojazdów muszą posiadać odpowiednie łańcuchy śniegowe na co najmniej dwa koła napędowe. Wyjątkiem są pojazdy:

  • gdzie montaż łańcuchów śniegowych jest niemożliwy ze względu na konstrukcję,
  • które ze względu na swoją konstrukcję przeznaczone są wyłącznie do użytku na drogach pozbawionych śniegu (np. zamiatarki ulic),
  • klasy M2 i M3 (autobusy), które wykorzystywane są w regularnym transporcie samochodowym,
  • które są przekazywane producentowi nadwozia lub klientowi, jeśli podróż odbywa się po drogach pozbawionych śniegu.

Stosowanie łańcuchów śniegowych: Nie ma ogólnego prawnego obowiązku używania łańcuchów śniegowych. Jednak stosowanie łańcuchów śniegowych może być wprowadzone na niektórych odcinkach dróg za pomocą znaku drogowego „Łańcuchy śnieżne obowiązkowe”. W takim przypadku łańcuchy śnieżne muszą być zamocowane na co najmniej dwóch kołach napędowych zaczynając od znaku drogowego. Znak drogowy nie wymaga posiadania ze sobą łańcuchów, ale raczej ich zakładania. Na drogach, na których stosowanie łańcuchów nie jest przewidziane przez powyższy znak drogowy, kierowca może używać łańcuchów tylko wtedy, gdy jest to konieczne ze względu na warunki drogowe i pogodowe. Ponadto, użycie jest dozwolone tylko wtedy, gdy łańcuchy śnieżne są przymocowane w taki sposób, że nie mogą uszkodzić nawierzchni drogi (jeżeli droga jest pokryta ciągłą lub nieznacznie zerwaną warstwą śniegu lub lodu). Ostateczną odpowiedzialność za podjęcie decyzji na podstawie warunków drogowych i pogodowych, czy łańcuchy śnieżne są niezbędne do bezpiecznego korzystania z drogi, ponosi kierowca.

Uwaga: Oprócz kierowcy, który może prowadzić pojazd tylko z odpowiednim wyposażeniem, właściciel takiego pojazdu jest również zobowiązany do wyposażenia swojego pojazdu w opony zimowe i łańcuchy śniegowe w odpowiednim okresie.

Opony z kolcami

Zasadniczo stosowanie tzw. kolców (metalowych kołków, które mogą wystawać maksymalnie 2 mm poza bieżnik opony) w okresie 1.10. do 31.5. jest dozwolone. Jednak w miesiącach letnich (od czerwca do września) używanie opon z kolcami jest niedozwolone. Opony z kolcami mogą być stosowane wyłącznie w pojazdach silnikowych o dmc do 3,5 t oraz w przyczepach ciągniętych przez takie pojazdy, których maksymalne dopuszczalne obciążenie osi nie przekracza 1,8 t każda. Pojazdy mogą być wyposażone w opony z kolcami tylko wtedy, gdy wszystkie koła przenoszące siły na drogę mają opony z kolcami. Jeśli pojazd jest wyposażony w opony z kolcami, z tyłu należy przykleić naklejkę (z kolcami), aby była w pełni widoczna. Uwaga: Dla pojazdów i przyczep z oponami z kolcami obowiązują specjalne ograniczenia prędkości. Maksymalna dozwolona prędkość to 80 km/h na drogach krajowych i 100 km/h na autostradach.

Dodatkowo: Ośnieżone znaki drogowe i oznaczenia podłoża. Jeśli zaśnieżonych znaków drogowych nie można już w ogóle zidentyfikować, są one nieważne i należy wziąć pod uwagę ogólną sytuację na drodze. Okrągły znak drogowy, który jest całkowicie pokryty lodem lub śniegiem i dlatego jest nieczytelny, nie może zostać rozpoznany i dlatego jest nieważny. Z drugiej strony, okrągły znak drogowy, który nie jest całkowicie, ale tylko częściowo zakryty i nadal jest rozpoznawalny, jest nadal ważny. Jeśli jednak znak drogowy można rozpoznać po swoim kształcie zewnętrznym (np. ośmiokątny znak „Stop”, trójkątny znak „Ustąpić”), należy go przestrzegać. Jeżeli oznakowanie terenu jest całkowicie pokryte śniegiem i dlatego nie jest rozpoznawalne, nie ma ono zastosowania tylko wtedy, gdy odpowiednia zasada ruchu drogowego nie jest również rozpoznawana przez czytelny znak drogowy. Jeżeli droga jest pokryta śniegiem i dlatego strzałki kierunkowe nie są widoczne, obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego.

Usuwanie lodu i śniegu z pojazdu: Przed rozpoczęciem podróży kierowca musi zapewnić odpowiednią widoczność. Bezpieczne kierowanie musi być możliwe. W związku z tym samo wyczyszczenie niewielkiej części lub tylko szyby przedniej nie wystarczy. Ponadto kierowca musi upewnić się, że tablica rejestracyjna pojazdu (i holowanej przez niego przyczepy) jest wolna od lodu i śniegu. Rejestracja musi być w pełni widoczna i czytelna. Tylna tablica rejestracyjna również musi być oświetlona (o zmierzchu, w ciemności lub gdy pogoda tego wymaga).

Nawiasem mówiąc, lód i śnieg z dachu pojazdu (i przyczepy) należy usunąć przed rozpoczęciem podróży. Minimalizuje to ryzyko utrudniania lub nawet stwarzania zagrożenia dla innych użytkowników drogi podczas jazdy. Kierowca nie może powodować nadmiernego hałasu w pojeździe, którym kieruje, pojazd nie może wydzielać więcej dymu, nieprzyjemnych zapachów lub szkodliwego zanieczyszczenia powietrza, niż jest to nieuniknione przy prawidłowym stanie i prawidłowej eksploatacji pojazdu. W tym sensie „rozgrzanie” silnika przed jazdą jest wyraźnie zabronione przez prawo.

Mimo naszych najlepszych starań wszystkie powyższe informacje mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny i nie mają żadnych wiążących informacji prawnych – dlatego nie odpowiadamy za ewentualne szkody spowodowane użyciem tych informacji. W przypadku zainteresowania wiążącymi informacjami lub jakimikolwiek pytaniami w związku z powyższym lub innym, prosimy kierować oficjalne zapytania pisemne na adres mailowy: office@hga.wien


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien