News

Planowane zaostrzenia w transporcie drogowym w Austrii - 3 ważne tematy

przez Andrzej Adamczyk
19.04.2023

Witamy,

1. Stop chaosowi ciężarówek na Przełęczy Brennerskiej: Tyrol, Południowy Tyrol i Bawaria decydują o cyfrowym zarządzaniu ruchem

2. Tyrol – 17 dni blokowych odpraw ciężarówek w drugim półroczu 2023 roku

3. Ministerstwo Ochrony Środowiska przedłożyło plan generalny dla transportu towarowego do roku 2030

1. Stop chaosowi ciężarówek na Przełęczy Brennerskiej: Tyrol, Południowy Tyrol i Bawaria decydują o cyfrowym zarządzaniu ruchem.

Firmy transportowe i ich kierowcy dokładnie znają katastrofalne warunki jazdy i chaos w związku z przepustowością na drodze położonej w malowniczym regionie Przełęczy Brennerskiej w Tyrolu w Austrii. Na autostradzie Brenner od lat panuje prawdziwy chaos komunikacyjny. Zimą obfite opady śniegu często powodują kilkugodzinne zamknięcie węzła komunikacyjnego w tranzycie północ-południe. W miesiącach letnich, ze względu na okres wakacyjny, pojazdy stoją godzinami w korkach przy wysokich temperaturach. Nie tylko mieszkańcy Tyrolu cierpią z powodu skutków bardzo dużego ruchu, ale także wśród kierowców ciężarówek rośnie niezadowolenie.

Duży wzrost liczby pojazdów ciężarowych w tranzycie europejskim północ-południe, jak też spiętrzenia ruchu weekendowego, urlopowego i świątecznego, a także ruchu regionalnego w Tyrolu, nie wspominając już o wielkim aspekcie ochrony środowiska, w ostatnich kilku latach spowodowały, że władze Tyrolu musiały przygotować nowe radykalne plany. Trzy najważniejsze regiony, które najbardziej dotknięte są chaosem ruchu tranzytowego, zdecydowały się na cyfrowe zarządzanie ruchem w rejonie Przełęczy. Tak zwany system okienek czasowych, w którym kierowcy ciężarówek rezerwują i wykupują przejazdy, ma koordynować ruchem między trzema krajami. Dzięki elektronicznemu zarządzaniu ruchem dla ciężarówek tranzytowych największy europejski węzeł komunikacyjny północ-południe mógłby stać się modelowym regionem, którego zarówno dotknięta nim ludność, jak i branża transportowa odniosą w równym stopniu korzyści.

Rozbudowa tunelu bazowego Brennero będzie kosztować dziesięć miliardów Euro. Pociągi pasażerskie i towarowe między Innsbruckiem a Franzenfeste (Południowy Tyrol) będą wówczas przejeżdżać przez Alpy. Wraz z istniejącą obwodnicą Innsbrucku miałby mieć długość 64 km i byłaby tym samym najdłuższym podziemnym połączeniem kolejowym na świecie. Prace budowlano-remontowe zakończą się jednak prawdopodobnie dopiero w 2032 roku, więc do tego czasu trzeba było znaleźć inne rozwiązanie i podjęto decyzje na wprowadzenie cyfrowego zarządzania ruchem towarowym. Dodatkowym argumentem na wprowadzenie elektronicznego systemu rezerwacji przejazdu przez Tyrol jest generalny remont autostrady od 2024 roku, ktory potrwa ponad 1 rok. Zapowiada sie totalny chaos w tym czasie. LINK do naszej publikacji na temat prac remontowych w roku 2024. Dzięki systemowi rezerwacji kierowcy ciężarówek będą mogli zarezerwować przedział czasowy dla swoich pojazdów. Po rezerwacji otrzymają potwierdzenie, czy miejsce jest wolne, czy już zajęte. Zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”.

Przypominamy o możliwości przejazdu przez Tyrol w Austrii w tranzycie pociągiem RoLa.

Jak już informowaliśmy istnieje możliwość rozliczania rachunkiem zbiorczym bezprowizyjnie.

Dla Przewoźników, których ciężarówki jeżdżą regularnie przez Tyrol pociągiem RoLa, istnieje możliwość otrzymania rabatów.

W przypadku zainteresowania prosimy o pisemne zapytanie na adres mailowy: rola@hga.wien

2. Tyrol – 17 dni blokowych odpraw ciężarówek w drugim półroczu 2023 roku

Zgodnie z ruzporządzeniem Regionu Tyrol i tzw. „kalendarzem ograniczenia ruchu dla ciężarówek” w drugiej połowie 2023 r. dla ciężarówek jadących na południe na przejściu granicznym Kufstein/Kiefersfelden zaplanowano kolejne 17 dni ograniczenia ruchu dla ciężarówek. W wymienione dni policja będzie od 5 rano w specjalnie ustawionym punkcie kontrolnym na A12 w pobliżu Kufstein Nord w kierunku Innsbrucka spowalniać ruch o dużym natężeniu, aby zagwarantować bezpieczeństwo, łatwość i płynność na A12 i A13. Obliczenia przepustowości dla autostrady wysokiego poziomu ruchu w dolinie Inn są zaprojektowane w taki sposób, że w czasie ograniczenia ruchu przez punkt kontrolny może przejechać maksymalnie 300 ciężarówek na godzinę.

II połowa 2023 r Dzień powszedni

 1. 03.07.2023 poniedziałek
 2. 10.07.2023 poniedziałek
 3. 17.07.2023 poniedziałek
 4. 24.07.2023 poniedziałek
 5. 31.07.2023 poniedziałek
 6. 29.09.2023 piątek
 7. 05.10.2023 czwartek
 8. 27.10.2023 piątek
 9. 02.11.2023 czwartek
 10. 15.11.2023 środa
 11. 16.11.2023 czwartek
 12. 22.11.2023 środa
 13. 23.11.2023 czwartek
 14. 29.11.2023 środa
 15. 30.11.2023 czwartek
 16. 11.12.2023 poniedziałek
 17. 12.12.2023 wtorek

3. Ministerstwo Ochrony Środowiska przedłożyło plan generalny dla transportu towarowego 2030

Główny plan transportu towarowego 2030 tzw. MGV określa konkretne cele, jako specjalistyczną strategię dla głównego planu mobilności oraz środki na rzecz neutralnego dla klimatu transportu towarowego w Austrii, biorąc pod uwagę podstawowe zasady „unikać, przestawiać, doskonalić”. Plan ten w odniesieniu do unikania ruchu towarowego pokazuje możliwości (i ograniczenia) rozdzielenia wzrostu gospodarczego i rozwoju ruchu. Ma on być kompasem wskazującym rozwoj transportu towarowego do 2030 r. – z uwzględnieniem celów klimatycznych, które mają zostać osiągnięte do 2040 r. (neutralność klimatyczna).

Plan MGV koncentruje się również na przeniesieniu ruchu towarowego na kolej, ponieważ ten rodzaj transportu, dzięki wysokiej efektywności energetycznej, nadal umożliwia (umiarkowany) wzrost ruchu towarowego, nawet gdy zasoby energii są ograniczone.

Trzeci cel głównego planu transportu towarowego dotyczy poprawy drogowego transportu towarowego: Ponieważ drogowy transport towarowy ma prawie 70-procentowy udział w rynku, osiągnięcie neutralności klimatycznej jest w dużym stopniu uzależnione od udanej dekarbonizacji przyszłego transportu drogowego, zarówno w ruchu międzynarodowym, jak i lokalnym . Jednak dekarbonizacja jest również dużym wyzwaniem w odniesieniu do transportu lotniczego. Wreszcie, badana jest nie tylko konkurencja między środkami transportu, ale przede wszystkim ich optymalna interakcja.

Transport towarowy ciężarówkami ma obecnie 67 % w ogólnym transporcie lądowym, transport kolejowy natomiast 31%, a żegluga śródlądowa 2%. Oczekuje się, że do 2040 r. ruch ciężarówek spadnie do 57-63 proc., udział kolei wzrośnie do 34-40 proc., a żegluga śródlądowa wzrośnie do 3%. Plan przewiduje unikanie ruchu, przeniesienie na kolej i oddzielenie transportu towarowego od współczynnika wzrostu gospodarczego. Przedstawia on również wkład żeglugi śródlądowej w przechodzenie na środki transportu przyjazne dla środowiska.

Od 1995 do 2020 roku transport towarowy w Austrii – mierzony wykonaną pracą przewozową – wzrósł o 72 procent, podczas gdy w tym samym czasie produkcja gospodarcza wzrosła tylko o 44 procent. Plan widzi zatem potrzebę działania w tym zakresie i chce oddzielić te dwa obszary. Według prognoz do 2040 r. wzrost gospodarczy ma wzrosnąć o 40 proc. – jednocześnie ruch towarowy ma zostać zredukowany do 10 proc. wzrostu. Aby to się powiodło, należy w miarę możliwości unikać i łączyć transport drogowy, a zewnętrzne koszty środowiskowe należy zinternalizować. Cele mają być osiągane za pomocą lepszego planowania przestrzennego, promocji cyfryzacji i produkcji regionalnej, rozszerzenia systemu opłat za przejazd na wszystkie drogi, opłat za emisje i wielu innych działań.

Więcej na pociąg i na statki. Przeniesienie transportu drogowego na kolej, w przyszłości mogą pojawić się jeszcze większe ograniczenia w swobodnym wyborze transportu. Od początku tego roku obowiązuje nowy przepis, zgodnie z którym transport odpadów w Austrii musi być przeniesiony na kolej. Rozszerzenie ograniczeń transportu drogowego i przeniesienie na kolejowy zostało wyraźnie określone w planie generalnym. Transport kombinowany odgrywa ważną rolę w przejściu na kolej. Celem jest przejście nie tylko na kolej, ale także na statki żeglugi śródlądowej, których znaczenie ma być w przyszłości coraz bardziej promowane w ramach łańcuchów logistycznych. Przedsiębiorstwo transportu wodnego viadonau od lat stara się zbliżyć spedytorów i przewoźników, aby na przykład transportować drogą wodną cięższe i nieporęczne towary.

Jak zauważymy plany teoretyczne są bardzo interesujące i znając porządek austriacki – już częściowo zostały wdrożone i będą wdrażane konsekwentnie. Jednak nawet wśród austriackich przedsiębiorców jest bardzo wielu krytyków i sceptyków w stosunku do planów. Jak pokaże życie i realizacja planów w praktyce będziemy na bierząco informować.


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien