News

POLICJA W Austrii - WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU RUTYNOWEJ KONTROLI

przez Andrzej Adamczyk
27.06.2023

Witamy,

W ostatnich kilku miesiącach obserwujemy zwiększoną częstotliwość kontroli Policji w Austrii, która wzmożyła kontrolę samochodów ciężarowych i kierowców. Począwszy od komunikacji z Policją w czasie kontroli a skończywszy na rozpartywaniu możliwości złożenia odwołań od bardzo wysokich kar – to nasze dość częste zadania w ostatnich miesiącach.

Najczęstszą przyczyną bardzo szczegółowowego doszukiwania się przez policjanta jest zachowanie się kierowcy podczas kontroli.

Z tego też powodu przygotowaliśmy krótką informacje jak powinien zachować się kierowca w czasie kontroli.

Konflikty powstają najczęściej tam, gdzie spotykają się ludzie, którzy widzą tylko swoje interesy i za wszelką cenę chcą utrzymać swoje indywidualne zdanie, zapominając często, że żyjemy w świecie regulowanym przez prawo, którego strażnikiem i przedstawicielem jest Policjant. Informacja nasza ma za zadanie pomóc przewoźnikowi, firmie, kierowcy, dysponentowi i wszystkim innym zainteresowanym w łańcuchu transportu towarów.

Z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej firma transportowa identyfikuje się z całą odpowiedzialnością za problemy wynikające z kontroli Policji. Przyglądając sie bliżej rezultatom kontroli Policji zauważymy, że w przypadku stwierdzenia wykroczenia nie tylko kierowca i jego pracodawca otrzymują karę, która musi być natychmiast zapłacona na poczet postępowania administracyjnego. Mieliśmy wiele przypadków, że w czasie postępowania administracyjnego zostały nołożone dalsze kary na producenta i załadowcę.

Dokumenty jakie kierowca powinien przekazać Policji w Austrii w czasie kontroli:

 • Prawo jazdy
 • Kwalifikacja kierowcy C95 (jeśli nie ma adnotacji w prawie jazdy kierowcy))
 • Oryginalny dowód rejestracyjny (Uwaga: przeznaczenie pojazdu do komercyjnego transportu towarów = 20)
 • Dokument o ostatnim przeglądzie technicznym
 • Karta kierowcy (zaświadczenie o dniach wolnych od jazdy, wykresówki analogowe)
 • Protokoły - dokumenty wyjaśniające np. uszkodzenie towaru lub niezgodność w ilości, uszkodzenie pojazdu itd. Itp.
 • Oryginał lub uwierzytelniona kopia licencji transportowej wydanej w danym kraju
 • Licencja UE
 • List przewozowy CMR
 • Umowa najmu pojazdu (Nazwisko najemcy / data / termin / numery rejestracyjne)
 • Umowa o zatrudnieniu i wynagrodzeniu kierowcy (nazwa pracodawcy i pracownika / data / czas trwania)
 • Dokument o ubezpieczeniu kierowcy
 • Dokumentacja w związku z płacą minimalną w Austrii

Ważne dodatkowe informacje:

 • Przedmioty w kabinie utrudniające pole widzenia kierowcy (dodatkowy pulpit, półki, proporce, plakaty, dewocjonalia, dokumenty przewozowe itp.) jak też ruchome przedmioty należy usunąć z pola widzenia kierowcy. Wszystko to, co jest umieszczone dodatkowo w kabinie i może utrudniać kierowcy w kierowaniu pojazdu, musi być usunięte z kabiny. Kabina kierowcy podlega tzw. homologacji technicznej i jest dopuszczona do ruchu wedlug przepisów ruchu drogowego. Jeżeli po zakupie nowego pojazdu zostaną dokonane nowelizacje w wyposażeniu, musi być dokonana ponowna homologacja i kierowca musi posiadać specjalny państwowy certyfikat dopuszczający pojazd do ruchu, w którym wyszczególnione są wszystkie modyfikacje.
 • Wszystkie jasne lub świecące jak też odblaskowe obiekty w kabinie należy usunąć. Obiekty takie mogą w pewnych okolicznościach odbijać się w przedniej szybie i utrudniać widok kierowcy.
 • Telefon komórkowy zamocowany w uchwycie i musi być włączony zestaw głośnomówiący.
 • Urządzenie nawigacyjne przed odjazdem należy zaprogramować i bezpiecznie podłączyć.
 • Skręt w prawo dla ciężarówek tylko i wyłącznie przy prędkości wolnego kroku pieszego.
 • W czasie zmiany pasa ruchu lub przy skręcie należy wcześnie włączyć kierunkowskaz – przynajmniej 3 razy.
 • W czasie zbliżania się do skrzyżowania dokładnie obserwować, kto lub co może utrudniać przejazd przez skrzyżowanie lub skrąt w prawo lub w lewo.
 • Na skrzyżowaniu w czasie oczekiwania na zielone światło, skręt lub przejazd - dokładnie obserwować czy nie ma nic i nikogo na drodze – najważniejsza jest prawa strona pojazdu.

W obecnym czasie jest 15 stacjonarnych punktów kontrolnych

W obecnym czasie jest 15 stacjonarnych punktów kontrolnych

Oprócz stacjonarnych 15 punktów kontrolnych wszystkie 8 regionów w Austrii posiadają mobilne urządzenia kontrolujące stan techniczny pojazdów tzw. „kombajny”. Specjalna grupa Inspektorów złożona z certyfikowanych technicznych inżynierów, mechaników, policjantów przeprowadza w różnych miejscach niezapowiedziane kontrole. Stacjonarne jak też mobilne grupy Inspektorów w przypadku stwierdzenia dużych usterek technicznych, (które pozwalają Policji na zatrzymanie tablicy rejestracyjnych i dokumentów pojazdu), zmuszają aby uszkodzone pojazdy naprawiać w najbliższych warstatach. Najczęściej nie jest możliwe wysłanie technicznej pomocy na teren Austrii i indywidualna naprawa. W miejscu w którym odbywa się kontrola nie można wykonywać napraw. Dodatkowy argument na reperacje w warszatacie to przegląd techniczny po wykonaniu reperacji i dopuszczenie pojazdu do ruchu wydane przez warsztat z koncesją. W czasie kontroli wskazana jest szybka i kompetentna komunikacja z Policją i warsztatem na terenie Austrii.

Rutynowa kontrola kierowcy i pojazdu przez Policję. Z naszego ponad 25-letniego doświadczenia wybraliśmy najważniejsze aspekty, które mają duży wpływ na przebieg kontroli i powinny być przez kierowcę, dysponęta i inne osoby biorące udział w kontroli, dokładnie przestrzegane:

 • Po zatrzymaniu pojazdu kierowca najczęściej powinien wysiąść z kabiny, uprzejmie powitać Policjanta i zapytać w czym może pomóc. Policjant w Austrii w czasie kontroli ma rangę inspektora i należy się do niego zwracać „Herr Inspektor”
 • Drzwi do kabiny nie musi zamykać za sobą, jeżeli Policjant jest na miejscu.
 • W Austrii obowiązuje język niemiecki i w tym języku kierowca powinnien się nauczyć najważniejszych grzecznościowych słówek i zwrotów. Język angielski jest też bardzo pomocny.
 • Kierowca może ale nie musi mieć dokumentów w ręce w pierwszej chwili.
 • Ważne jest aby w pierwszym momencie spotkania wywrzeć dobre koleżeńskie wrażenie.
 • Ubranie kierowcy powinno być czyste i odpowiednie obuwie.
 • Często kierowca pozostaje w kabinie otwierając tylko drzwi a Policjant stoi na ulicy. Z punktu widzenia psychologicznego kierowca siedząc wysoko czuje się bardzo pewnie i przyjmuje stanowisko dominującego – należy spotkać się na wysokości oczu.
 • Nie możemy zapomnieć, że Policjant wykonuje tylko swoją pracę tak jak kierowca i należy traktować siebie z respektem i uprzejmością.
 • W kabinie powinien być porządek. Wszystkie rzeczy o których już powyżej pisaliśmy muszą być usunięte (dodatkowy pulpit, oświetlenie, telefon komórkowy, itd. Itp.).
 • Kierowca musi panować nad swoimi ruchami i słowami – najlepiej przyjąć pozycję zachowania i rozmowy jak ze swoim szefem.
 • Policja w Austrii jest bardzo dobrze szkolona i już w pierwszym momencie spotkania umie poznać po wyglądzie pojazdu i kabiny jak też po zachowaniu, komunikacji i wyglądzie kierowcy z kim i z czym ma do czynienia.
 • Należy wykonywać instrukcje Inspektora – jeżeli instrukcje nie są zrozumiałe należy grzecznie poprosić o powtórzenie. Jeżeli zrozumienie i komunikacja jest utrudniona należy poprosić o możliwość komunikacji telefonicznej z dysponentem, firmą lub kimś kto pomoże telefonicnie ustalić wszystkie szczegóły.
 • Teczka ze wszystkimi dokumentami (powyżej pisaliśmy o niektórych dokumentach) powinna leżeć w kabinie aby w chwili potrzeby sięgnąć po nią i przekazać Inspektorowi.
 • Dodatkowe dokumenty, które zostaną przekazane w późniejszym czasie nie są brane pod uwagę przez Inspektora.
 • W przypadku pozytywnej kontroli Inspektor powinien wypisać protokół i dać kierowcy. Jeżeli kierowca otrzymuje instrukcje, że może jechać – musi poprosić o protokół kontroli.
 • Kierowca powinien zrobić zdjęcia z ewentualnych wykroczeń z którymi się nie zgadza.
 • Dodatkowo kierowca powinien napisać bezpośrednio po kontroli swoimi słowami oświadczenie, wyjaśnienie o zatrzymaniu i przeprowadzonej kontroli. W przypadku zainteresowania wzorem dokumentu dla kierowcy w celu wyjaśnienia, prosimy o krótkiego maila office@hga.wien w tytule „wzór dokumentu”.
 • Wyjaśnienie kierowcy jest bardzo pomocne w dalszych postępowaniach tj. rozliczenie kierowcy lub korespondencja z Prokuraturą. Często kierowca już nie pracuje a korespondencja listem poleconym z Prokuraturą w Austrii lub dodatkowe naliczone kary przychodzą w późnieszym czasie.

Austria posiada najnowocześniejsze urządzenia techniczne umożliwiające wykrywanie ustrek technicznych i kontrolę kierowcy i jego czasu pracy podczas jazdy pojazdu. Po zatrzymaniu pojazdu i kontroli często kierowca jest zaskoczony, że wszystkie pojazdy stojące na miejscu kontrolnym muszą płacić mandaty lub muszą być reperowane. Już w czasie jazdy urządzenia techniczne w cywilnych pojazdach policyjnych lub stacjonarne urządzenia wyłapują pojazdy, które Policja kieruje na miejsce kontrolne.

Z naszego ponad 25-letniego doświadczenia wynika, że nakładanie wysokich kar na kierowcę i przewoźnika wynika najczęściej ze stanu technicznego pojazdu w pierwszym rzędzie ale i też z zachownia się, komunikacji i wyglądzie kierowcy i kabiny. Niemniej jednak mieliśmy przypadki, że np. wyselekcjonowana optycznie przez Policję ciężarówka i w niej naczepa wyglądająca jak „banan” (Coilmulde). Po technicznej kontroli stwierdzono, że nie nadaje się do dalszej drogi. Po rzeczowej komunikacji z Inspekcją i przedłożonej dokumentacji od producenta naczepy, kierowca mógł kontynuować dalszą jazdę.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt office@hga.wien


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien