News

Emisja CO2 - przyszłość i misja transportu - Nowe stawki opłat za Myto w Austrii od 1 stycznia 2024 roku.

przez Andrzej Adamczyk
29.11.2023

Witamy,

 1. Nowa metoda wyliczenia kosztów infrastruktury i nowe stawki opłat za Myto w Austrii od 1 stycznia 2024 roku.
 2. Łańcuchy, opony zimowe i kolce w okresie zimowym w Austrii.
 3. ROLA – przejazd ciężarówki pociągiem przez Tyrol w Austrii.

1. Nowa metoda wyliczenia kosztów infrastruktury i nowe stawki opłat za Myto w Austrii od 1 stycznia 2024 roku.

Opłata za emisję CO₂ w opłatach za przejazdy ciężarówkami od 2024 r w Austrii.

Austria jako drugi z 3 krajów (Niemcy Austria i Czechy) wdrożyła wymagania dyrektywy UE w sprawie kosztów infrastruktury. Wraz z nowelizacją ustawy o opłatach drogowych, Austria wdraża nową unijną dyrektywę w sprawie kosztów infrastruktury. W przyszłości w opłatach za przejazd ciężarówkami będą uwzględniane nie tylko koszty infrastruktury i koszty związane z ruchem drogowym wynikające z zanieczyszczenia powietrza i hałasu, ale uwzględniona została również emisja CO₂. Nowy system opłat za przejechany kilkometr dotyczy pojazdów o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i będzie wprowadzany stopniowo w latach 2024-2026. Im więcej CO2 emituje ciężarówka, tym wyższe zanieczyszczenie dla środowiska i tym wyższe będą opłaty za przejazd. System ten preferuje wdrażanie pojazdów o niskiej klasie emisji CO2. Wyróżnia się pięć klas emisji CO₂, przy czym klasa 5 obejmuje pojazdy zeroemisyjne, a klasa 1 obejmuje wszystkie pojazdy, które ze względu na wymagania dotyczące CO₂ nie spełniają wymagań pozostałych klas emisji.

W obecnym czasie w przypadku większości pojazdów nie są wymagane żadne działania – jeżeli chodzi o wprowadzenie danych dla pojazdów o ilość emisji CO2. Ponad 95 procent wszystkich pojazdów w Europie należy do 1 klasy emisji CO2, która jest najdroższą, za którą naliczone zostaną od 1 stycznia 2024 roku najwyższe stawki opłat za myto.

Wszystkie pojazdy w pierwszym etapie są klasyfikowane do 1. klasy emisji CO₂. Pojazdy, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane do ruchu drogowego przed 1 lipca 2019 r., automatycznie pozostają w 1. klasie emisji CO₂, ponieważ ze względu na przepisy prawne nie można ich przypisać do wyższej klasy emisji.

W przypadku pojazdów zarejestrowanych od 1 lipca 2019 r. odpowiednią lepszą klasę emisji CO₂ można ustalić, wpisując odpowiednie wartości do kalkulatora CO₂ ASFINAG. Dla tych pojazdów można sprawdzić tańszą taryfę opłat drogowych w oparciu o emisję CO₂. TUTAJ jest Link do KALKULATOR CO2

Do sprawdzenia wymagane są trzy wartości:

 • Data pierwszej rejestracji (dowód rejestracyjny).
 • Do jakiej grupy pojazdów zaliczany jest rejestrowany pojazd
 • Konkretna wartość emisji CO2 Wartości referencyjne CO₂ uwarunkowane są klasyfikacją podgrup pojazdów. Wartość taką można znaleźć w dokumencie informacyjnym klienta (CIF) (w niektórych przypadkach niezbędny jest także tzw. Certyfikat zgodności, w skrócie CoC), który od 2019 roku jest wydawany w dokumentach pojazdu przy jego zakupie. Jeżeli te dokumenty nie są dostępne, dokument CIF można zamówić bezpośrednio u odpowiedniego producenta pojazdu/autoryzowanego dealera.

Nowy system taryfowy opłat za przejechany kilometr.

Koszt opłaty drogowej zależy od przejechanego dystansu, liczby osi, klasy emisji silnika i emisji CO2 przez silnik. Wyższe stawki obowiązują na oznaczonych trasach płatnych.

Grupa taryfowa Klasy emisji Euro E Pojazdy z napędem wyłącznie elektrycznym lub z napędem wykorzystującym wyłącznie wodorowe ogniwa paliwowe A Euro 6 B Euro 5 i EEV C Euro 4 D Euro 0 do 3

Wysokość opłaty Od 1 stycznia 2024 roku obowiązują następujące stawki opłat drogowych w centach za kilometr (bez 20% VATu):

Grupa taryfowa2 osie3 osiePowyżej 4 osi
E Elektr./Wodorowe5,387,4110,97
A Euro 622,7831,7747,30
B Euro 5 i EEV24,0833,7749,90
C Euro 425,6835,5752,50
D Euro 0 do 327,0837,6755,40

Uwaga: na specjalnych odcinkach dróg płatnych obowiązują podwyższone stawki (A 13 Brenner Autobahn, S 16 Tunnel Arlberg, A 9 Gleinalm lub Bosruck Tunnel, A 10 Tauern Tunnel, A 11 Karawanken Tunnel). Zwiększone opłaty na autostradach A 13 i A 12 pomiędzy Kufstein i Innsbruck W ramach współfinansowania budowy tunelu bazowego Brenner na autostradach A 13 Brenner Autobahn i A 12 Inntal Autobahn od granicy państwa w Kufstein do Innsbrucka naliczana jest dopłata w wysokości do 25% wyższa niż w podanych taryfach od kilometra bazowego Węzeł /Amras.

Uwaga nowość!!!

Technicznie dopuszczalna masa całkowita powyżej 3,5 to! Od 1 grudnia 2023 r. o obowiązku uiszczenia opłaty drogowej nie będzie już decydować maksymalna dopuszczalna masa całkowita (hzG), ale technicznie dopuszczalna masa całkowita (tzGm). Pojazdy o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony podlegają opłatom uzależnionym od ilości przejechanych kilometrów. Pojazdy takie muszą posiadać urządzenie GO box lub inne np. EETS Box, które jest aktywowane dla opłat drogowych w Austrii.

Technicznie dopuszczalną masę całkowitą można znaleźć w polu F.1 w dowodzie rejestracyjnym.

Poniższe rozporządzenie przejściowe dotyczy pojazdów o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t włącznie, które dotychczas musiały uiszczać opłatę drogową (winieta i opłata drogowa):

Okres przejściowy. Pojazdy samochodowe, których pierwsza rejestracja nastąpiła przed 1 grudnia 2023 r., dla których przed 1 grudnia 2023 r. ustalono dopuszczalną masę całkowitą nie większą niż 3,5 t, podlegają obowiązkowi posiadania winiety do 31 stycznia 2029 r. Pojazdy silnikowe, których pierwsza rejestracja przypada na dzień 1 grudnia 2023 r., muszą uiścić opłatę drogową zależną od przejechanych kilometrów.

Należy sprawdzić informację o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej w dowodzie rejestracyjnym w polu F.1 i w razie potrzeby zaopatrzyć pojazd w GO-Box lub inne urządzenie pojazdu, które jest aktywowane do opłat drogowych w Austrii.

2. Łańcuchy, opony zimowe i kolce w okresie zimowym w Austrii!

W związku z wieloma zapytaniami na temat Łańcuchów śniegowych, opon zimowych w okresie zimowym w Austrii przypominamy o szczegółowych informacjach jakie już publikowaliśmy: TUTAJ jest LINK z szczegółowymi infomacjami

3. ROLA – przejazd ciężarówki pociągiem przez Tyrol w Austrii

ROLA - system transportu cięzarówki na platformie kolejowej

ROLA oszczędza koszty

ROLA oszczędza czas i nerwy

ROLA chroni środowisko

ZALETY PRZEJAZDU POCIĄGIEM ROLA:

 • Redukcja ilości zużycia paliwa, kilometrów i eksploatacji samochodu
 • Oszczędności wynikające z opłat za myto i innych opłat np. mosty, tunele itp. – duże podwyżki od 1 stycznia 2024 za opłaty za myto w Austrii
 • Omijanie zakazów jazdy
 • Omijanie ograniczeń prędkości jazdy
 • Dotrzymywanie czasu jazdy kierowcy bez przestoju ciężarówki
 • Omijanie korków na drodze
 • Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza
 • Zwiększony prestiż firmy w prezentacji publicznej
 • Wyeliminowanie zakazów jazdy i kar za nadwagę = 44 to

Rozliczenia rachunkiem zbiorczym, netto, bezprowizyjnie, 2 razy w miesiącu

W przypadku zainteresowania współpracą prosimy pisać na adres mailowy: office@hga.wien w tytule Przejazd pociągiem ROLA przez Tyrol w Austrii.


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien