News

Nowe zakazy jazdy w Austrii, Kontrola techniczna pojazdu w czasie jazdy

przez Andrzej Adamczyk
13.12.2023
  1. Dodatkowe zimowe zakazy jazdy w Tyrolu – zakaz objazdu korków na drogach w spiętrzeniach ruchu turystów.
  2. Transport odpadów koleją
  3. SPRAWOZDANIE PARLAMENTARNE NR. 860 Z DNIA 24.07.2023 „Kontrola techniczna pojazdu w trasie i kontrola zabezpieczenia ładunku”
  4. Ochrona prawna w Austrii. Nowa interpretacja rozporządzenia z września 2023 r.„Kontrola techniczna pojazdu w trasie i kontrola zabezpieczenia ładunku”

1. Dodatkowe zimowe zakazy jazdy w Tyrolu – zakaz objazdu korków na drogach w spiętrzeniach ruchu turystów.

Zakazy jazdy na drogach podrzędnych – z wyłączeniem ruchu docelowego, źródłowego i lokalnego. Od 23 grudnia 2023 r. zakazy jazdy będą obowiązywać w weekendy na kilku drogach państwowych oraz na sieci dróg podrzędnych w powiatach Schwaz, Kufstein i Reutte. Podjęte decyzje przez rząd tyrolski o zakazach, mają na celu przeciwdziałanie masowemu omijaniu korków na drogach. Bezpośrednio przy zjazdach kierowcy pojazdów mechanicznych nie będą mieli możliwości ominięcia lokalnych korków, chyba że uda się je zaliczyć do ruchu docelowego, źródłowego i lokalnego. Zakazy jazdy zasadniczo obowiązują od 23 grudnia 2023 r. do 1 kwietnia 2024 r. w soboty w godzinach od 7:00 do 19:00, a w powiatach Reutte i Kufstein także w niedziele i święta od 7:00 do 19:00.

Zakaz jazdy wszystkimi pojazdami silnikowymi. Zakaz prowadzenia pojazdów dotyczy wszystkich pojazdów mechanicznych poruszających się tranzytem w Tyrolu, w tym samochodów osobowych i motocykli. Ruch docelowy, źródłowy i lokalny jest zwolniony z zakazów prowadzenia pojazdów. Rząd Tyrolu mówi o środku samoobrony: problem ruchu alternatywnego w obliczu rosnącego natężenia ruchu w połączeniu z zamknięciami dróg i wyrafinowanymi urządzeniami nawigacyjnymi, które reagują niezwykle szybko i sugerują objazdy w korkach. W ten sposób Tyrol chce zapewnić bezpieczeństwo na drogach lokalnych i płynność ruchu, a także zapewnić odciążenie dla lokalnej ludności dotkniętej dużym ruchem drogowym, a także turystom przebywającym na urlopie narciarskim w Tyrolu.

TUTAJ są LINKI do map zakazów! (3 mapy) 1. Schwaz 2. Reutte 3. Kufstein

2. Transport odpadów koleją

Od 1 stycznia 2023 r. wszystkie odpady muszą być transportowane koleją.

Transport odpadów o masie całkowitej powyżej 10 ton na odległość transportu drogowego powyżej 200 km w Austrii od 1 stycznia 2024 r., 100 km w Austrii od 1 stycznia 2026 r.,

Od 1 stycznia 2023 r. weszło w życie nowe prawo w Austrii dotyczące regulacji transportu odpadów. Rocznie transportowane jest z- do- lub przez Austrię około 10 milionów ton odpadów z czego przypada na transport koleją 10%. Od 1 stycznia 2023 roku większość odpadów, których waga jest powyżej 10 ton, muszą być transportowane koleją lub innym środkiem transportu o równoważnym lub niższym potencjale emisji zanieczyszczeń - jeżeli odległość drogowa między miejscem przeznaczenia a miejscem wysyłki przekracza: od 1 stycznia 2023 - 300 km, od 1 stycznia 2024 - 200 km od 1 stycznia 2026 - 100 km.

TUTAJ jest LINK do szczegółowych informacji!

3. SPRAWOZDANIE PARLAMENTARNE NR. 860 Z DNIA 24.07.2023: „Kontrola techniczna pojazdu w trasie i kontrola zabezpieczenia ładunku”.

W roku 2022 podczas kontroli drogowych skontrolowano w Austrii 142 602 pojazdów. Kontrole zwiększające bezpieczeństwo na drogach i ograniczające emisję szkodliwych substancji do powietrza.

Kontrole techniczne zdefiniowane i wymagane dyrektywą UE zwiększają bezpieczeństwo na drogach i pomagają utrzymać pojazdy w bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska stanie. Służą także w zwalczaniu tzw. nieuczciwej konkurencji.

Jak wynika z raportu Ministerstwa Ochrony Środowiska, po związanym z pandemią spadku liczby kontroli w 2020 r., w ostatnich dwóch latach ponownie przeprowadzono większą ilość kontroli. Podczas gdy w 2020 r. tzw. wstępnemu badaniu technicznemu poddano ogółem 120 363 pojazdów, w 2021 r. było ich 125 688, a w 2022 r. 142 602 pojazdów. Minimalna roczna liczba 8700 kontroli pojazdów zalecana przez UE była znacznie przekraczana.

Po tzw. wstępnych badaniach technicznych w 2022 r. w 21 772 przypadkach podjęto decyzję o przeprowadzeniu dalszej, dokładniejszej kontroli technicznej pojazdów, które były badane wstępnie. Okazało się, że ze względu na wykryte usterki ponad 13 700 pojazdów nie nadawało się do ruchu drogowego i usterki musiały być na miejscu naprawione w warsztacie w Austrii.

W ponad 5100 pojazdach wady były na tyle poważne, że na miejscu usunięto tablice i dowody rejestracyjne tych pojazdów.

Selekcja pojazdów w specjalnych operacjach policyjnych.

Podczas działań specjalnych pojazdy są wycofywane z ruchu przez specjalnie przeszkolonych funkcjonariuszy policji. Polega to na wstępnej optycznej selekcji pojazdów, z udziałem i pomocą najnowszych techologii, które wydają się podejrzane pod względem usterek technicznych. W raporcie podkreślono skuteczność tego systemu, którego celem jest minimalizacja czasu traconego przez firmy i kierowców pojazdów w czasie dalszej kontroli, jeżeli wstępna selekscja byłaby błędna. Z naszego doświadczenia wynika (jak informują nas kierowcy, którzy zostali zatrzymani i skierowani na plac dokładniejszej kontroli diagnostycznej na specjalnych wyznaczonych miejscach), że prawie wszystkie samochody po kontroli stojące na placu muszą być poddane reperacji w warsztacie w Austrii i zapłacić mandat.

Jeżeli pojazdy, w których podczas kontroli wykryte zostaną poważne usterki, pochodziły z zagranicy, zostały powiadomione władze w tych krajach, w których dane pojazdy były zarejestrowane. W 2022 r. do zagranicznych punktów kontaktowych przesłano ponad 13 364 takich zgłoszeń. W związku z austriackimi pojazdami kontrolowanymi w innych krajach, Austria otrzymała od innych organów europejskich 74 zgłoszenia dotyczące wadliwych pojazdów austriackich.

Manipulacje w systemach redukcji emisji spalin.

W 2022 roku ponownie w większym zakresie przeprowadzono także kontrole dotyczące manipulacji systemami redukcji emisji spalin pojazdów, tzw. manipulacji AdBlue. Manipulacje AdBlue stają się coraz bardziej wyrafinowane i trudno je wykryć bez dogłębnej wiedzy na temat elektroniki pojazdu. Aby promować ciągły rozwój i transfer wiedzy w ramach właściwych organów na ten temat, w 2022 roku utworzono ogólnoaustriacką platformę danych na temat „manipulacji AdBlue”. Na 2024 rok zaplanowano kilkanaście całodobowych kontroli priorytetowych AdBlue w różnych punktach w Austrii.

Kontrola czasu jazdy i odpoczynku kierowcy

Regularnie monitorowane jest także przestrzeganie przepisów socjalnych w ruchu drogowym. W 2022 r. skontrolowano czas jazdy i odpoczynku 83 939 kierowców, którzy pracowali przy transporcie osób lub towarów. Łącznie skontrolowano 1 449 896 dni roboczych za pomocą wykresówek i ocen kart kierowców. Władze stwierdziły 125 212 naruszeń przepisów socjalnych. Najczęstsze naruszenia dotyczyły nieprzestrzegania przepisowych przerw i dobowych okresów odpoczynku.

4. Ochrona prawna w Austrii. Nowa interpretacja rozporządzenia z września 2023 r.: „Kontrola techniczna pojazdu w trasie i kontrola zabezpieczenia ładunku”.

„Badanie w danym miejscu i czasie” dla pojazdów klas M2, M3, N2, N3, O3, O4 oraz pojazdów klas pojazdów T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b i T4, które są wykorzystywane głównie w zarobkowym transporcie samochodowym na drogach publicznych jest uregulowane w § 58a KFG i jest określane jako „drogowa kontrola techniczna” w oparciu o dyrektywę 2014/47/UE.

Dnia 23 września 2023 Ministerstwo do spraw Transportu opublikowało najnowszą interpretację rozporządzenia o kontroli technicznej pojazdów i kontroli zabezpieczenia ładunku.

TUTAJ jest LINK do dokumentu w jezyku niemieckim TUTAJ jest LINK do dyrektywy unijnej w języku polskim.

Wszystkie kraje Unijne zobowiązane są do utrzymania ram wyznaczonych przez dyrektywy i wdrożenia ich w życie. W związku z bardzo dużą ilością kontrolowanych pojazdów (według powyższego punktu 2) i wielu odwołań od nałożonych kar, nastąpiła konieczność zmiany interpretacji niektórych rozporządzeń.

Przypominamy, że firma nasza HGA posiada ponad 27 letnie doświadczenie w związku z komunikacją w czasie kontroli z Policją i z Prokuraturą (tzw. BH, jest ich ponad 80 w Austrii) w procesie postępowania prawnego lub w procesie odwołań w Austrii.

W przypadku konieczności prowadzenia procesu sądowego współpracujemy z renomowanymi prawnikami w Austrii.


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien